เยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้าทางเลือก

บทความนี้สำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่รักษาด้วยยามานานแล้วไม่หายป่วย และผู้ที่ต้องการแนวทางในการเยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้า เพื่อลดการใช้ยาและหยุดยารักษาโรคซึมเศร้า จากกรณีศึกษาในบทความ เปิดใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 13 ปีที่ทนทุกข์ทรมาน คุณเอ (นามสมมุติ) อนุญาตให้แชร์เรื่องราวประสบการณ์ความเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าก่อนหน้านี้ เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่กำลังรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวังในการรักษาด้วยยา วันนี้จีจะมาอัพเดทเรื่องราวของคุณเอ หลังจากที่ตัดสินใจเรียนรู้แนวทางการก้าวข้ามผ่านโรคซึมเศร้าในคอร์สออนไลน์ 7 เคล็ดลับเอาชนะโรคซึมเศร้าด้วยตัวเราเอง เราได้พูดคุยกันถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ยังทำให้คุณเอยังคงต้องกินยาอย่างยาวนานและไม่หายป่วยจากโรคซึมเศร้าเสียที ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการเยียวยาแก้ไข เธอจึงอนุญาตให้จีได้ดูแลต่อเนื่องแบบส่วนตัวเยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้า เพื่อที่จะลดการใช้ยาและหยุดยา รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเธอเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตและจิตใจใหม่

เยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้าทางเลือก

กินยารักษาโรคซึมเศร้ามา 13 ปีทำไมถึงยังไม่หายป่วย?

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหรือคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าสาเหตุของโรคซึมเศร้านั้นเกิดจากสารเคมีในสมองขาดสมดุล แต่ความจริงแล้วมันเป็นเพียงสาเหตุปัจจัยหนึ่งเท่านั้น ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญหรืองานศึกษาวิจัยใดบ่งชี้สาเหตุที่แท้จริงได้ แต่สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้านั้นมีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทในสมอง การปรับระดับฮอร์โมนในสมอง ความเครียดจากเหตุการณ์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ครอบครัวและบุคลิกภาพ ดังนั้นการกินยารักษาโรคซึมเศร้าเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถช่วยให้หายป่วยได้ เนื่องจากยังมีสาเหตุและปัจจัยอื่น ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น จึงจำเป็นต้องได้รับการเยียวยาแก้ไขปัจจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ป่วยแต่ละคนก็มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไป

กรณีคุณเอมีปัจจัยหลากหลายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังหรือยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกภาพ การเลี้ยงดูภายในครอบครัวและปมปัญหาขัดแย้งภายในใจในวัยเด็กและความเครียดเรื้อรังสะสมที่ยังไม่ได้รับการดูแลเยียวยาแก้ไข จึงทำให้ความเจ็บป่วยยังคงอยู่และมีปัญหาชีวิตติดขัด

เยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้าทางเลือก

ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้า ซึ่งเรามักจะมองข้าม

คุณเอมีบุคลิกภาพแบบ INFJ ซึ่งบุคลิกภาพแบบนี้เป็นบุคลิกภาพที่เรียกว่าหายากที่สุดในโลก พบได้น้อยในบรรดาบุคลิกภาพ  16 แบบ  จะมีเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง (Introvert) และมีความเป็นเพอร์เฟกชันนิสต์ (Perfectionist) หรือชอบความสมบูรณ์แบบมักจะคาดหวังสูงและกดดันตัวเองอยู่เสมอบางทีอาจไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นบุคลิกภาพเดียวกันกับจี คนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้หากไม่เข้าใจบุคลิกภาพของตัวเองและไม่ได้พัฒนาจะไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตเพราะจะรู้สึกแปลกแยก ไม่เข้าใจตัวเอง มีความอ่อนไหวมาก ๆ โดยเฉพาะกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นและไม่สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ได้อย่างที่ควรจะเป็น

นอกจากนี้ยังพบว่าคุณเอมีความพึงพอใจในตนเองต่ำ  (Low Self-esteem) มองไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตนเอง ชอบโทษตัวเอง ตำหนิตัวเอง ไม่ชอบตัวเอง ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ในวัยเด็กทั้งจากภายในครอบครัวและการถูกบูลลี่ (Bully) จากเพื่อนที่โรงแรียนและเพื่อนร่วมงานตั้งแต่เด็กจนโต มีอารมณ์ที่แปรปรวนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เท่าที่ควร อารมณ์ส่วนใหญ่เป็นไปในด้านลบ (เธอเคยกรีดข้อมือตัวเองและเคยกินยาเกินขนาดด้วย) และระดับ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ของเธอที่ประเมินได้อยู่ที่ 80/200 ความรู้สึกนึกคิดส่วนใหญ่ก็เป็นด้านลบโดยเฉพาะความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตนเอง มีมุมมองทางความคิดที่ยึดติด (Fixed Mindset) สาเหตุและปัจจัยที่กล่าวมานี้ล้วนเกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้า และเรามักจะมองข้ามหรือไม่รู้ว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญที่สมควรได้รับการเยียวยาเพื่อช่วยให้อาการของโรคดีขึ้นและหายป่วยได้ถ้าหากได้รับการเยียวยาแก้ไขอย่างเหมาะสม

โรคซึมเศร้า รากเหง้าของปัญหาและการเยียวยาบำบัดจิตใจ เป็นอีกบทความที่จีเคยเขียนเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่รักษาด้วยยามานานแต่ไม่หายป่วย เพราะยาไม่ได้ช่วยรักษาหรือเยียวยาบำบัดจิตใจเราได้ แต่ปัญหาทางจิตใจจำเป็นต้องได้รับการเยียวยาแก้ไข ยิ่งถ้าหากเป็นปมปัญหาขัดแย้งภายในจิตใต้สำนึก ซึ่งเป็นจิตส่วนลึกที่ต้องอาศัยกระบวนการในการเยียวยาบำบัด หากมีปัญหาปมขัดแย้งภายในใจก็จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาบำบัดจิตใต้สำนึก ซึ่งจะมีกระบวนการเยียวยาบำบัดที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้เปลี่ยนแปลงโลกภายในใจได้

แพลนการเยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้า (เพื่อลดยาและหยุดยา)

หลังจากที่ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าของคุณเอที่จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาบำบัดแล้ว จีได้แพลนการเยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้า เพื่อลดการใช้ยาและหยุดยา ซึ่งเป็นคอร์สดูแลและเยียวยาแบบส่วนตัวต่อเนื่องสำหรับคุณเอเลือกแพลนแบบ 6 เดือน ความคาดหวังของคุณเอที่ตัดสินใจเยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้ากับจีนั้น เธอบอกว่าต้องการลดการใช้ยาและหยุดยารักษาโรคซึมเศร้าได้หลังจากที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับการรักษาด้วยยามาถึง 13 ปีแล้ว เธออยากมองเห็นคุณค่าในตัวเองหรือต้องการเพิ่ม Self-esteem และ Self Awareness เพื่อตระหนักรู้และเข้าใจตนเอง รู้ถึงเป้าหมายจริง ๆ ของตัวเอง

การเยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้า เพื่อลดการใช้ยาและหยุดยา ตามแนวทางของจีนั้นเป็นการเยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้าแบบองค์รวม คือ ปรับสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจและจิตสังคม รวมทั้งช่วยให้เพื่อน ๆ ต่อยอดเพื่อดูแลเยียวยาและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย จีจะมีการบ้านหรือ Workshop ให้เพื่อน ๆ ได้ลงมือทำเพื่อพัฒนาตนเองและโทรพูดคุย รวมทั้งเยียวยาบำบัดจิตใต้สำนึกอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เพื่อช่วยปรับสภาวะอารมณ์  เคลียร์พลังงานลบ ๆ ความรู้สึกนึกคิดด้านลบที่สะสมเก็บกดเอาไว้ตั้งแต่เด็กจนโต พลังงานด้านลบที่เกิดจากความรู้สึกที่เราสะสมไว้หรือเรียกว่า Trapped Emotion นั้นสามารถส่งผลให้ร่างกายและจิตใจเราเจ็บป่วยได้ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการเยียวยาเด็กน้อยในตัวเราหรือ Inner Child Healing เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกภายในใจเราและเคลียร์ปมปัญหาที่ทำให้เราเจ็บป่วย ทำให้ชีวิตติดขัดในปัจจุบัน ปรับเปลี่ยนแก้ไขความคิดและพฤติกรรม รวมทั้งช่วยดึงศักยภาพด้านดีของตัวเราเองออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นอีกด้วย

ผลลัพธ์จากการเยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้า (เพื่อลดยาและหยุดยา)

1. หยุดยานอนหลับได้ภายใน 4 เดือนหลังจากได้พูดคุยปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมเรื่องการนอนและเยียวยาบำบัดจิตใต้สำนึก

2. สามารถเลิกพฤติกรรมแปลก ๆ ที่พยายามเปลี่ยนมาเป็นสิบปีแต่ทำไม่ได้ คุณเอบอกว่าเธอมีพฤติกรรมที่ชอบซื้อเครื่องเขียนทุกครั้งที่เดินผ่านร้านขายเครื่องเขียน ซื้อแบบไม่มีเหตุผล  ซื้อมาแล้วก็รู้สึกผิดกับตัวเอง และชอบไปนั่งร้านกาแฟสั่งกาแฟแล้วก็นั่งอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าทำไปทำไม และเวลาเครียดจะกินๆๆเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีจนส่งผลให้เธอมีรูปร่างและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมาก หลังจากเยียวยาบำบัดจิตใต้สำนึกพฤติกรรมเหล่านี้ก็หายไปไม่รบกวนใจเธออีกเธอสามารถเลิกพฤติกรรมเหล่านี้ได้

3. มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ดีขึ้นมาก ผลประเมิน EQ จากก่อนการเยียวยาบำบัด 80/200 เพิ่มเป็น 145/200

4. พัฒนามุมมองทางความคิดที่ยึดติด (Fixed Mindset) เปลี่ยนเป็นมุมมองที่ยืดหยุ่นเติบโต (Growth Mindset) ช่วยให้คุณเอรับมือและท้าทายกับปัญหาและอุปสรรคในชีวิตได้มากขึ้น มีความสุขกับการใช้ชีวิตได้มากขึ้น มุมมองที่มีต่อผู้คนและสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะตัวเองเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

5. มี Self-esteem ที่สูงขึ้นหรือมองเห็นคุณค่าในตัวเอง รัก เคารพ ให้เกียรติตัวเองมากขึ้น มีความสุขกับการได้อยู่กับตัวเอง เป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองได้ ดูแลตัวเองได้ดี ไม่รู้สึกไร้ค่าหรือแปลกแยก รู้จักการชาร์จพลังชีวิตของตัวเอง มีความสุขกับตัวเองในแบบที่เป็น มีจุดยืนของตัวเองชัดเจนขึ้น

6. ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและคนรอบตัว รวมถึงเพื่อนร่วมงานดีขึ้น คุณเอบอกว่ามีปัญหากับน้องสาวไม่เคยโทรหากันประมาณ 3-4 ปีแล้ว หลังจากเยียวยาบำบัดจิตใต้สำนึกเรื่องความสัมพันธ์ที่มีปัญหากับน้องสาว เธอโทรไปหาน้องสาวแล้วน้องรู้สึกงงมากเพราะไม่ได้คุยกันมานาน ตอนนี้เธอมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุข ปัญหาทะเลาเบาะแว้งกับแม่ซึ่งไม่เข้าใจกันก็เบาบางลง ปัญหาที่ทำงานก็ลดลงทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้น ไม่คิดจะลาออกแล้ว

7. อาการของโรคซึมเศร้าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากผลการประเมินทุกครั้งที่ไปพบคุณหมอ สามารถลดการใช้ยาลงได้และคุณหมอพูดคุยเรื่องแพลนการหยุดยา ตอนนี้เพียงแค่กินยาเพื่อป้องกันการกลับมาป่วยซ้ำตามที่คุณหมอกำหนดก็สามารถที่จะหยุดยาได้

สรุปข้อคิด การเยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้า (เพื่อลดยาและหยุดยา)

1.โรคซึมเศร้าเรื้อรังก็สามารถรักษาบำบัดให้หายได้ หากเราเลือกการเยียวยาแก้ไขให้ถูกจุด ว่าสาเหตุหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวกระตุ้นความเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าของเราคืออะไรบ้าง หากมีปัจจัยทางด้านจิตใจและจิตสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องกินยาอย่างเดียวก็อาจไม่สามารถหายได้ จำเป็นต้องได้รับการทำจิตบำบัดหรือกระบวนการเยียวยาบำบัดจิตใจที่เหมาะสม

2. ปมปัญหาขัดแย้งภายในจิตใต้สำนึก ซึ่งเป็นจิตส่วนลึก การทำจิตบำบัดหรือการบำบัดแบบพูดคุยอาจไม่สามารถเยียวยาได้ลึกถึงปมปัญหานั้น การเยียวยาบำบัดจิตใต้สำนึก สามารถตอบโจทย์ที่จะช่วยคลาย เคลียร์และปลดล็อกปมปัญหาภายในใจที่ส่งผลต่อความเจ็บป่วยทั้งทางกายทางใจ รวมถึงแก้ปัญหาชีวิตที่ติดขัดได้ลึกซึ้งมากกว่า

3. โรคซึมเศร้า เป็นผลมาจากการใช้ชีวิตของเราที่สะสมความเครียดเรื้อรังมายาวนานจนมาถึงจุดที่ชีวิตเสียสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ดังนั้นการรจะหายป่วยจากโรคซึมเศร้าได้นอกจากต้องใช้เวลาในการรักษาบำบัดแล้ว เราจำเป็นต้องให้เวลาตัวเองในการเยียวยาฟื้นฟูทั้งสามด้านที่กล่าวมาซึ่งต้องใช้เวลาเช่นกัน เพราะฉะนั้นเราจงเมตตาตนเอง อย่าเร่งรัดหรือกดดันเพราะความอยากหายให้ได้เร็ว ๆ

4. หากปล่อยให้ตัวเองเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้ายาวนานแล้วไม่ได้รับการเยียวยาบำบัดที่เหมาะสม มุมมองทางความคิดและวิถีชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปด้านลบอย่างแข็งแกร่ง เราจะมองโลกในแง่ร้าย ขาดความมั่นใจและรู้สึกสูญเสียตัวตน รวมทั้งเราจะติดกับดัก คำว่า “โรค” ถึงแม้วันนึงเราสามารถหยุดยาได้แล้วเราก็จะยังรู้สึกว่าเรายังป่วยอยู่ เพราะความรู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านลบไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นและทำให้กลับมาป่วยซ้ำจนต้องกลับมารักษาด้วยยาอีกวนลูปอยู่อย่างนั้น การเยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้าตามแนวทางของจีจะช่วยให้สามารถดูแลเยียวยาบำบัดตัวเองได้ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อป้องกันการกลับมาป่วยซ้ำได้อีกด้วย

5. การเปิดใจเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคซึมเศร้าอย่างเข้าใจและพัฒนาตนเอง ถึงแม้เราจะยังไม่สามารถหยุดยาได้ในตอนนี้ แต่มันทำให้เราสามารถมีความสุขกับปัจจุบันได้โดยไม่ต้องรอให้หายป่วย

การเยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้า เพื่อลดการใช้ยาและหยุดยาได้นั้นเป็นแนวทางที่จีได้เรียนรู้และฝึกเยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้าของตัวเอง รวมทั้งเยียวยาบำบัดโรควิตกกังวลและโรคแพนิกจนหายป่วยแบบทุกโรคโดยไม่ต้องพึ่งยาพึ่งหมอ รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของตัวเองเพื่อป้องกันการกลับมาป่วยซ้ำด้วย

ขอแสดงความยินดีกับคุณเอ(นามสมมติ)และขอขอบคุณจากหัวใจที่อนุญาตให้แชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่กำลังมองหาแนวทางในการเยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้าด้วยนะคะ

Cr.Photos : Pixabay.com

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม : เยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้าด้วยตัวเราเอง (ฟ้าหลังฝน)

หากต้องการพูดคุยกับจีหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้าทางเลือก สามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน
Thumbnail Seller Link
7 เคล็ดลับ เอาชนะโรคซึมเศร้าด้วยตัวเราเอง
ศศินา แบล็ค
www.mebmarket.com
จีเป็นอดีตผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่เคยป่วยแบบไม่รู้ตัวมาก่อนและรักษาตัวมายาวนานเกือบ 10 ปี ใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานกับความเจ็บป่วยทางใจ และไม่คิดว่าตัวเอง…
Get it now

19 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here