คอร์สออนไลน์

ในชีวิตของคนเราย่อมมีช่วงเวลาที่รู้สึกท้อแท้ เหนื่อยล้า สิ้นหวัง ซึมเศร้า หดหู่กับสถานการณ์และปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตที่เราต้องเผชิญส่งผลให้เราไม่มีความสุขกับชีวิต ร่างกายและจิตใจเกิดความเจ็บป่วย จนอาจกลายเป็นโรคซึมเศร้า ที่สามารถส่งผลกระทบทั้งร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ รวมทั้งเกิดความสูญเสียตามมากมายในชีวิต คอร์สออนไลน์ปลุกศักยภาพภายในสู่ชีวิตที่มีความสุข Awaken Inner Potential To A Happy Life ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้ที่ประสบปัญหาชีวิต เกิดความเจ็บป่วยทั้งทางกายและทางใจได้เรียนรู้เพื่อเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจเพื่อกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

คอร์สออนไลน์

จากทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Theory) ของ เวอร์จิเนียร์ ซาเทียร์ (Virginia Satir) ได้แบ่งระดับของจิตมนุษย์เราไว้ 2 ระดับ คือ จิตสำนึกและจิตใต้สำนึก ซึ่งจิตสำนึก เปรียบเสมือนส่วนของภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้ ทักษะต่าง ๆ  รวมถึงการกระทำ คำพูด พฤติกรรมบางอย่าง รูปแบบในการดำเนินชีวิต  ซึ่งเราสามารถควบคุมได้ ส่วนจิตใต้สำนึก เปรียบเสมือนส่วนของภูเขาน้ำแข็งที่จมอยู่ใต้น้ำที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ หากเปรียบเทียบสัดส่วนแล้ว จิตสำนึกของคนเรามีสัดส่วนเพียงประมาณ 10% แต่จิตใต้สำนึกนั้นมีถึง 90%

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม>>จิตใต้สำนึกคืออะไร?มีอิทธิพลกับชีวิตเราอย่างไร?

ถ้าหากจิตใต้สำนึกองเรารับรู้แต่ข้อมูลแย่ ๆ สะสมความเครียด ความวิตกกังวล ความผิดหวังซ้ำ ๆ ความเศร้าโศกเสียใจ โดยที่ไม่รู้จักวิธีดูแลหรือบริหารจัดการกับความกดดัน ความเครียดหรืออารมณ์เหล่านั้นออกไป จนประสบการณ์และอารมณ์ด้านลบเหล่านั้นถูกสะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกและส่งผลรบกวนระบบการทำงานของร่างกายและก่อให้เกิดความเจ็บป่วยได้

เราต่างสั่งสมประสบการณ์ชีวิตที่สร้างความรู้สึกนึกคิดทั้งด้านดีและไม่ดีเอาไว้ภายใต้จิตใต้สำนึก ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กตั้งแต่การเลี้ยงดูภายในครอบครัว การเรียนรู้ สภาพแวดล้อม สังคมและประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา ส่งผลให้เรามีมุมมองทางความคิด ทัศนคติหรือความเชื่อที่บิดเบือน หรือไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ส่งผลให้เราไม่มีความสุขกับชีวิต มีปัญหาในชีวิตติดขัด และเกิดความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความเครียดเรื้อรัง บาดแผลทางใจในวัยเด็ก และความรู้สึกลบ ๆ มากมายถูกกดทับและเก็บกดเอาไว้โดยไม่ได้รับการดูแลเยียวยาหรือแก้ไข

คนเราทุกคนล้วนมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมและจิตใต้สำนึกของเรามีพลังมหาศาล โดยที่เราเองอาจไม่รู้ตัวและไม่รู้จักวิธีที่จะนำมันออกมาใช้เพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุขและความสำเร็จ เพราะเราปล่อยให้ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ด้านลบบดบังศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของเราอยู่

จะดีกว่าไหมที่เราจะสามารถเยียวแก้ไขจิตใต้สำนึกของเราแล้วสร้างชีวิตใหม่ที่เราต้องการด้วยตัวเราเอง?

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้เพื่อปลุกศักยภาพภายในตัวเองสู่ชีวิตที่มีความสุข โดยพบกับกระบวนการถ่ายทอดคำสั่งจิตเข้าไปสู่จิตสำนึกและจิตใต้สำนึก เพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพจิต  สุขภาพร่างกาย การประกอบอาชีพ  และความสัมพันธ์ เป็นต้น

คอร์สออนไลน์

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากคอร์สออนไลน์ปลุกศักยภาพภายในสู่ชีวิตที่มีความสุข Awaken Inner Potential To A Happy Life

9 บทเรียนที่จะช่วยให้คุณสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและการใช้ชีวิตในทุกด้านให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ด้วยกระบวนการเยียวยาบำบัดจิตใจที่ลึกซึ้งถึงระดับจิตใต้สำนึก

✅ กำจัดพลังลบ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไร้ค่า ไม่ดีพอ ไม่คู่ควร ฯลฯ และรับพลังบวกที่จะช่วยให้คุณมีพลังและมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุก ๆ วัน

✅ เยียวยาอาการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ

✅ สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี

✅ กำจัดความเครียดและความกลัว

✅ สามารถที่จะให้อภัยตัวเองและผู้อื่นจากใจ

✅ สร้างจิตที่สงบและการนอนหลับอย่างมีความสุข

✅ ค้นหาความรักอย่างที่ใจปรารถนา

✅ สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

✅ สร้างชีวิตที่ลิขิตได้

คอร์สราคาปกติ 5,900.- บาท

ลงทะเบียนสมัครคอร์สวันนี้ ราคาพิเศษเพียง 3,900.- บาทเท่านั้น

คอร์สออนไลน์

ออกแบบคอร์สและดูแลโดย :

คุณวราภรณ์ ชุมภูทอง จงสกุล (อ๋อย) นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา ครอบครัวบำบัด และการบำบัดในระดับจิตใต้สำนึก
จบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มีประสบการณ์การทำงานมากว่า 20 ปี นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญด้าน NLP และการบำบัดจิตใต้สำนึกแบบ Part Life Regression Therapy ตามแนวทางของ ดร.ไบรอัน แอล ไวส์ (Dr.Brian L. Weiss) จิตแพทย์ผู้มีชื่อเสียงชาวอเมริกัน

คอร์สออนไลน์ปลุกศักยภาพภายในสู่ชีวิตที่มีความสุข
Awaken Inner Potential To A Happy Life


สนใจลงทะเบียนและโอนค่าใช้จ่ายคอร์สได้ที่ :
เพจคลายปมชีวิตจากจิตใต้สำนึกโดยนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา

บัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ : 420-038431-3
ชื่อบัญชี : คุณวราภรณ์ ชมภูทอง จงสกุล

หากใครที่กำลังมองหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ เนื่องจากเกิดปัญหาชีวิตที่ติดขัดและต้องการเยียวยาความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือกำลังมองหาการบำบัดโรคซึมเศร้าเพื่อควบคู่ไปกับการรักษาด้วยยาให้มีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดี ขอแนะนำคอร์สออนไลน์ปลุกศักยภาพภายในสู่ชีวิตที่มีความสุข Awaken Inner Potential To A Happy Life นะคะ

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม>>>

Part Life Regression Therapy การเยียวยาบำบัดจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต

Spiritual Growth Group คอร์สออนไลน์เพี่อพัฒนาและเยียวยาตนเองด้วยจิตใต้สำนึก

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here