จีป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามายาวนานเกือบ 10 ปี จัดว่าเป็นผู้ป่วย “โรคซึมเศร้าเรื้อรัง” จีพยายามที่จะหาหนทางในการรักษาบำบัดและดูแลตัวเองเพื่อพาตัวเองก้าวข้ามผ่านเส้นทางของโรคซึมเศร้านี้ แต่ดูเหมือนว่าจะยังก้าวไม่พ้น เนื่องจากรู้สึกว่ามีบางอย่างภายในจิตใจที่ขัดแย้งซึ่งเป็นตัวกระตุ้นอาการให้รุนแรงและกลับมาป่วยซ้ำอีกด้วย มันทำให้จีคิดว่า ยาไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการรักษาโรคซึมเศร้า จนจีได้ค้นพบการบำบัดจิตใต้สำนึก ซึ่งมันช่วยให้จีได้ค้นพบต้นตอสำคัญหรือรากเหง้าของปัญหาความเจ็บป่วยทางใจของจีไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และโรคแพนิก รวมทั้งปัญหาทางด้านบุคลิกภาพ จีจึงนำข้อมูลความรู้ความเข้าใจนี้มาแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ ค่ะ

โรคซึมเศร้า

“ความเครียด” เป็นตัวกระตุ้นอาการที่สำคัญซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มองข้าม ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยด้วยโรคทางกายหรือโรคทางจิตเวชและ ความเครียดสะสมเรื้อรัง นี้เอง สามารถส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ มากมายและเป็น ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้า ได้ด้วย จากข้อมูลในหนังสือ “บำบัดเครียด” โดย นายแพทย์ ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ได้กล่าวถึงเรื่อง ความขัดแย้งภายในใจที่เกิดจากความเครียด และอธิบายถึง “ความเครียด” ว่าเกิดจาก “ความขัดแย้งภายในใจ” ไว้ 3 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 คือ เราขัดแย้งกับคนอื่น ๆ

ความขัดแย้งในระดับนี้เราสามารถที่จะมองเห็นได้โดยง่าย เช่น ขัดแย้งกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ซึ่งความเครียดที่เกิดจากความขัดแย้งในระดับนี้ เราสามารถแก้ได้ด้วยการรับรู้ว่าความเครียดมาจากสาเหตุอะไร? แล้วแก้ไขที่สาเหตุ แต่ส่วนใหญ่เราก็จะปล่อยให้ตัวเองเครียดไปเรื่อย ๆ จนความขัดแย้งขยายตัวหรือแปรรูปจนส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น

ระดับที่ 2 คือ เราขัดแย้งกับตัวเอง

ต้นตอความขัดแย้งนี้ที่พบบ่อย คือ ความอยากหรือความต้องการ  อยากได้ อยากมี อยากเป็น แต่ไม่สามารถตอบสนองความอยากหรือความต้องการของตัวเองได้ ซึ่งความเครียดในระดับนี้ จริง ๆ แล้วมีประโยชน์ เพราะช่วยกระตุ้นให้เราพัฒนาตนเอง เช่น อยากไปเรียนเมืองนอก แล้วก็เอาแต่อยาก ไม่ฝึกฝนภาษาอังกฤษ ก็เลยสอบไม่ได้สักที ถ้าเป็นแบบนี้ ให้ “เลิกอยากเสีย” ก็จะหายเครียด แต่ถ้าอยากได้แล้วพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ ไปเรียนภาษาอังกฤษให้สอบได้ เช่นนี้ก็จะภูมิใจและชีวิตก้าวไปอีกหนึ่งก้าวได้

โรคซึมเศร้า

ระดับที่ 3 คือ ความขัดแย้งในระดับจิตใต้สำนึก

ความขัดแย้งในระดับจิตใต้สำนึกนี้ เรามักจะไม่รู้ตัว ส่วนใหญ่เป็นความขัดแย้งที่มีรากฐานมาจากพ่อแม่ ครอบครัว เกิดจากการเลี้ยงดูและประสบการณ์ในวัยเด็ก เช่น เกลียดพ่อ แต่ด้วยจารีตประเพณีที่คนเราควรรักพ่อ มิใช่เกลียดพ่อ ก็ทำให้เกิด ความขัดแย้งในใจระดับที่ไม่รู้ตัว ความขัดแย้งจะเป็นความเครียดเรื้อรัง คอยทิ่มแทงให้หงุดหงิด ไม่เป็นสุข และตัดสินใจทำอะไรที่สืบเนื่องจากความเกลียดพ่อเสมอ ๆ เช่น ทะเลาะกับทุกคนที่รู้สึกว่าเหมือนพ่อโดยไม่รู้ตัว เป็นต้น

ความเครียดในระดับจิตใต้สำนึกนี้แก้ยาก เพราะมันฝังลงลึกในจิตใจมานานแสนนาน ส่วนใหญ่ทำได้เพียงขอให้รู้ตัวและยอมรับ เช่น รู้ว่าตนเองเกลียดพ่อและยอมรับเสียว่าตนเองเกลียดพ่อ ถ้าพ่อเลว ก็ขอให้รู้ว่าพ่อเลวและเราเลือกพ่อไม่ได้ เป็นต้น การแก้ไขความขัดแย้งในระดับจิตใต้สำนึกต้องอาศัยการทำจิตบำบัดจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหายากในเมืองไทยและมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ผลลัพธ์ของการรักษาแบบนี้ดีแน่นอน

โรคซึมเศร้า

จากประสบการณ์ความเจ็บป่วยของตัวเองที่ผ่านมาและการได้พูดคุยเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเพื่อน ๆ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่ได้พูดคุยและติดตาม เพจเยียวยารักษาใจ : Heal Your Mind by GG   ที่จีได้ทำนั้น พบว่ามีผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากมายที่มีปัญหาทางด้านจิตใจที่ไม่ได้รับการเยียวยาบำบัดโดยเฉพาะความเครียดในระดับจิตใต้สำนึก ที่เป็นเสมือน รากเหง้าของปัญหา ตัวกระตุ้นอาการของโรคซึมเศร้าและความเจ็บป่วยทางใจ โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาชีวิตและจิตใจหรือมีประสบการณ์ในวัยเด็กที่ไม่ดี บางคนอาจถูกล่วงละเมิดทางเพศ บางคนอาจถูกทำร้ายร่างกายหรือมีบาดแผลทางใจตั้งแต่วัยเด็กจนส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้า

ซึ่งจีเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีปมในใจในวัยเด็ก จากการเลี้ยงดูและปัญหาภายในครอบครัวที่ฝังใจและประสบปัญหาชีวิตและความผิดหวังซ้ำ ๆ จนส่งผลให้จีเป็นโรคทางจิตเวชหลายโรค รวมทั้งมีปัญหาทางด้านบุคลิกภาพด้วย

หลังจากที่จีได้เข้ารับ การบำบัดจิตใต้สำนึก (Part-Life Regression Therapy) ทำให้จีสามารถคลายปมในใจและอารมณ์ความรู้สึกลบๆที่ตัวเองเก็บกดไว้ บางทีแทบไม่เคยรู้ตัว ซึ่งความมหัศจรรย์ของการบำบัดนี้ตอบโจทย์ความเจ็บป่วยทางใจของจีได้อย่างยอดเยี่ยม เรียกได้ว่าเป็น การถอนรากเหง้าของปัญหาที่ฝังอยู่ในใจมานาน ซึ่งจีพบว่าตัวเองมีปัญหาความขัดแย้งภายในใจมากมายหลังจากที่จีได้รับการบำบัดจากนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญแล้ว จึงจึงตัดสินใจเรียนรู้เป็นผู้เยียวยาบำบัดจิตใต้สำนึกและเรียนรู้พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเยียวยาบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและผู้ที่มีปัญหาชีวิต จีสามารถหายป่วยจากทุกโรค มีสุขภาพกายใจที่ดี มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อ รวมทั้งช่วยเยียวยาบำบัดเพื่อนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ติดตามเพจและผู้สนใจใช้บริการอีกด้วย

หากใครที่กำลังมองหา การเยียวยาบำบัดจิตใจ ที่จะช่วยค้นหาต้นตอหรือรากเหง้าของปัญหาจากความเจ็บป่วยทางใจด้วยโรคซึมเศร้าหรือโรคจิตเวชอื่น ๆ จีขอแนะนำ การเยียวยาบำบัดจิตใต้สำนึก ที่จะช่วยให้เพื่อน ๆ หายป่วยและกลับมามีความสุขกับชีวิตได้มากขึ้นเหมือนมีชีวิตและจิตใจใหม่ค่ะ

ข้อมูลอ้างอิง : สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และหนังสือ “บำบัดเครียด” โดย อ.นายแพทย์ ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

Photos by Pixabay, Pexels

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม>>>

เปิดใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากับ 13 ปีที่ทุกข์ทรมาน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here