โรคซึมเศร้า

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่ากำลังสู้อย่างโดดเดี่ยวบนเส้นทางโรคซึมเศร้าของตัวเอง รู้สึกไม่มีใครเข้าใจ ไม่รู้ว่าจะหายป่วยจากโรคซึมเศร้านี้ได้ยังไง? หรือกำลังรู้สึกสิ้นหวังกับการรักษาบำบัดโรคซึมเศร้า พยายามที่จะค้นคว้าหาหนทางว่าจะทำยังไงถึงจะหายป่วยจากโรคซึมเศร้าเสียที เปลี่ยนหมอที่รักษาก็แล้ว ปรึกษานักจิตวิทยาก็แล้ว แต่ไม่มีทีท่าว่าจะช่วยให้มองเห็นแนวทางได้เหมือนกันกับที่จีเคยมีประสบการณ์เหล่านี้ที่ผ่านมา ขอให้คุณรับรู้ว่ายังมีเพื่อนร่วมทางโรคซึมเศร้า (Peer Support) ที่จะก้าวเดินไปกับคุณเพื่อสร้างความหวังและกำลังใจให้คุณมองเห็นแนวทางในการก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปได้

โรคซึมเศร้า

Peer Support  คืออะไร?

Peer Support คือ ผู้มีประสบการณ์ตรงทางโรคจิตเวช ซึ่งอยู่บนเส้นทางสู่สุขภาวะ เป็นเพื่อนหนุนใจให้เพื่อนผู้ป่วย และเป็นบทบาทการทำงานหนึ่งในระบบสุขภาพจิต ซึ่งเป็นที่นิยมในต่างประเทศที่จะช่วยเติมเต็มการรักษาบำบัดให้เข้าถึงจิตใจของผู้ป่วยได้มากขึ้น ในส่วนที่จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาไม่สามารถเข้าถึงได้

ในช่วงที่จีป่วยเป็นโรคซึมเศร้าซ้ำอีกครั้งตอนที่ย้ายไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย จีได้รับการสนับสนุนทางด้านข้อมูลและการรักษาบำบัดโรคซึมเศร้า และได้รู้จักคำว่า  Peer Support  ระหว่างทางการเรียนรู้เยียวยาบำบัดตัวเองเพื่อพาตัวเองก้าวข้ามผ่านเส้นทางโรคซึมเศร้าและความเจ็บป่วยทางใจ จีได้ฝึกเยียวยาและพัฒนาตัวเองเพื่อคืนสู่สุขภาวะจากโรคซึมเศร้า แล้วได้ค้นพบศักยภาพและความฝันของตัวเองที่จะสามารถได้ช่วยเหลือผู้คนและในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อดูแลชีวิตตัวเองและครอบครัวได้ด้วย มันจึงเป็นที่มาของคำว่า เพื่อนร่วมทางโรคซึมเศร้า หรือ Peer Support

โรคซึมเศร้า

ตลอดระยะเวลาประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา จีเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการช่วยเหลือทั้งเพื่อนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและผู้ที่ไม่ได้ป่วยแต่ประสบปัญหาในชีวิต จากการเข้ามาทักทายพูดคุยกับจีทางเพจเยียวยารักษาใจ : Heal Your Mind by GG จีทำหน้าที่ในการสร้างคุณค่าให้ตัวเองและผู้อื่น อยู่เบื้องหลังความทุกข์เพื่อผลักดันไปสู่ความสุขในชีวิตของผู้คนมากมาย มันเป็นประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่จีได้ฝึกเรียนรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า แนวทางในการรักษาและการบำบัดมากมาย ทั้งที่เรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ฝึกพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจและจิตวิญญาณของตัวเอง และเรียนรู้เป็นผู้เยียวยาบำบัดจิตใต้สำนึก

จีได้ช่วยสนับสนุน เป็นกำลังใจ รวมทั้งถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้การรักษาแบบองค์รวม กระบวนการเยียวยาบำบัดจิตใจที่จีใช้เยียวยากายใจตัวเองเพื่อก้าวข้ามผ่านเส้นทางโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคแพนิกและปัญหาด้านบุคลิกภาพ  อีกทั้งยังป้องกันการกลับไปป่วยซ้ำอีกด้วย จีเรียนรู้ที่จะถ่ายทอดประสบการณ์อันทรงคุณค่าจากความเจ็บป่วยทางใจของจี เพื่อช่วยให้เพื่อน ๆ ได้ปรับเปลี่ยนมุมมองทางความคิด ฝึกทักษะในการใช้ชีวิตอย่างสมดุล และสามารถเดินทางก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากของชีวิตช่วงหนึ่งนี้ไปได้ เพื่อกลับคืนสู่สุขภาวะจากโรคซึมเศร้า แล้วกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุขมากขึ้น ซึ่งจีได้ถ่ายทอดไว้ในคอร์สและอีบุ๊ก 7 เคล็ดลับ เอาชนะโรคซึมเศร้าด้วยตัวเราเอง

โรคซึมเศร้า

จีไม่ใช่จิตแพทย์ที่จะช่วยจ่ายยาหรือรักษาคุณได้ จีไม่ได้เป็นนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ แต่จีสามารถเป็นเพื่อนร่วมทางโรคซึมเศร้า (Peer Support) ที่จะช่วยหนุนใจ เยียวยาบำบัดจิตใจ สนับสนุน ช่วยเหลือ เพื่อให้คุณได้สร้างความหวังและกำลังใจ มองเห็นแนวทางในการก้าวข้ามผ่านโรคซึมเศร้า และเติมเต็มช่องว่างระหว่างการรักษาบำบัดที่ผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถเข้าถึงได้ หากคุณต้องการเพื่อนร่วมทางทักไปคุยกันได้นะคะ

อ้างอิงข้อมูล : สมาคมสายใยครอบครัว

Photos by Pixabay.com

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม>>>

เรื่องเล่าจากเพื่อนร่วมทางโรคซึมเศร้า (ตอน 1)

เปิดใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากับ 13 ปีที่ทุกข์ทรมาน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here