โรคซึมเศร้า

คุณเป็นอีกคนหนึ่งไหม? ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและรักษามานานไม่แล้วไม่หายเสียที จากประสบการณ์ตรงของตัวเองและการได้พูดคุยแชร์ประสบการณ์กับเพื่อน ๆ ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าทางอินบ๊อกซ์ เพจเยียวยารักษาใจ : Heal your mind by GG ตลอดระยะเวลาประมาณห้าปีที่ผ่านมา มันทำให้จีได้ค้นพบสาเหตุที่สำคัญที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีคล้าย ๆ กันซึ่งมันทำให้การรักษาบำบัดโรคซึมเศร้าไม่ได้ผลดีอย่างที่ควรจะเป็น จีจึงนำมาแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ เพื่อที่จะได้ไม่ผิดพลาดและเสียเวลาในการรักษาค่ะ

โรคซึมเศร้า

5 สาเหตุสำคัญที่ทำให้การรักษาบำบัดโรคซึมเศร้าไม่ได้ผลดี

1. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าขาดความรู้ความเข้าใจในโรคซึมเศร้า

จากประสบการณ์ตรงของตัวเองที่ตอนแรกไม่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วโรคซึมเศร้ายังไม่เป็นที่รู้จักและไม่มีการให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจอย่างแพร่หลายเหมือนปัจจุบันนี้ จึงทำให้จีไม่เข้าใจโรคซึมเศร้าและการรักษาบำบัด ส่งผลให้จีเกิดความผิดพลาดเรื่องการรักษาด้วยยารักษาโรคซึมเศร้า และไม่ได้รับการรักษาบำบัดที่เหมาะสม ต้องเจ็บป่วยและรู้สึกทุกข์ทรมานมายาวนาน เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาบำบัดไปมากมาย อีกทั้งยังกลับมาป่วยซ้ำ

ซึ่งมันทำให้จีได้เรียนรู้ว่าความรู้ความเข้าใจในโรคซึมเศร้าเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าควรทำความเข้าใจกับมันก่อน เพราะมันจะช่วยให้เราเข้าใจทั้งเรื่องอาการต่าง ๆ วิธีการรักษาและการบำบัด รวมทั้งวิธีการดูแลตัวเองที่ดีในระหว่างที่เราเจ็บป่วยนี้ มันเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ช่วยให้จีและเพื่อน ๆ ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันก้าวข้ามผ่านแต่ละช่วงเวลามาได้ง่ายขึ้นค่ะ

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม : ความจริงของโรคซึมเศร้าที่คุณหมอของเรา(อาจ)ไม่เคยบอก

2. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาบำบัด

เมื่อเราขาดความรู้ความเข้าใจในโรคซึมเศร้า ไม่เข้าใจอาการของโรคและผลกระทบต่าง ๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้น มันจะทำให้เราทุกข์ทรมานและต่อต้านการรักษา สิ่งที่พบเห็นได้มากและเป็นปัญหาสำคัญของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าก็คือ เรื่องการกินยารักษาโรคซึมเศร้าไม่ต่อเนื่อง ไม่กินยาตามที่คุณหมอแนะนำ ไม่ไปพบคุณหมอตามนัด ชอบปรับลด เพิ่มยาหรือหยุดยาเองเพราะเป็นแบบนี้บ่อยครั้งการรักษาจึงต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เสมอ

ในช่วงแรกที่จีป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจีเองก็เคยเป็นแบบนั้น พอกลับมาป่วยซ้ำเลยเข็ดขยาดและตั้งใจกินยารักษา ไม่ปรับเพิ่มหรือลดยา ไม่หยุดยารักษาโรคซึมเศร้าเองโดยเด็ดขาด ไปพบคุณหมอตามนัดเสมอและให้ความร่วมมือกับการรักษาบำบัดเป็นอย่างดี แล้วมันก็ช่วยให้จีหายป่วยจากโรคซึมเศร้าได้ จียังต่อว่าตัวเองในใจในตอนนั้นว่า ถ้าให้ความร่วมมือในการบำบัดรักษา กินยาตามที่คุณหมอแนะนำตั้งแต่แรกก็คงไม่ต้องเสียเวลารักษาให้ยากและนานขนาดนี้ จึงอยากแชร์ประสบการณ์ไว้เป็นอุทธาหรณ์กับเพื่อน ๆ ในเรื่องนี้เพื่อที่จะไม่ผิดพลาดเหมือนจีค่ะ

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม : อุทธาหรณ์หยุดยารักษาโรคซึมเศร้าเองโดยไม่ปรึกษาคุณหมอ

โรคซึมเศร้า

3. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าละเลยความเจ็บป่วยของตัวเองหรือไม่ยอมรับความเจ็บป่วย

เมื่อเราป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเราต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงมากมายและมันเป็นไปในทิศทางที่แย่ลง แต่หลายคนกลับละเลยหรือไม่ได้ตระหนักรู้และปรับตัวปรับใจกับความเปลี่ยนแปลง และอาจจะยังฝืนทำตัวให้ปกติไม่ยอมรับความเจ็บป่วย พาตัวเองทำอะไรที่เครียดและกดดันตัวเองแล้วพอทำไม่ได้ดีเหมือนเดิมก็รู้สึกผิดหวัง ยิ่งถ้าหากยังไม่ตระหนักรู้ยิ่งจะเป็นการกระตุ้นความเครียด ความกังวลและความกดดันให้มากขึ้น แล้วมันจะส่งผลให้อาการแย่ลงหรือรุนแรงขึ้นได้เป็นอย่างมาก

จากการที่ได้พูดคุยกับเพื่อน ๆ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและผู้ดูแลมากมาย ทำให้จีรู้สึกเป็นห่วงในเรื่องนี้เพราะผู้ป่วยบางคนไม่ยอมรับความเจ็บป่วยของตัวเองและไม่ยอมเข้ารับการรักษาบำบัดอย่างถูกต้องเหมาะสม บางคนจำเป็นต้องได้รับการบำบัดควบคู่ไปกับการรักษาด้วยยาแต่กลับไม่ได้สนใจในการบำบัดนั้น บางคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีอาการรุนแรง แต่กลับต้องการจะเรียนต่อหรือทำงานที่มีความกดดันสูง บางคนไม่ยอมกินยาบางตัวเพราะกลัวอ้วนน้ำหนักขึ้นและผิวเสีย ซึ่งมีมากมายหลากหลายแบบและมันเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้การรักษาบำบัดโรคซึมเศร้าไม่ได้ผลดี

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม : โรคซึมเศร้ากับความเปลี่ยนแปลงที่ต้องรับมือ

4. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ได้รับการบำบัดที่เหมาะสม

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าบางรายไม่ได้รับการบำบัดควบคู่ไปกับการรักษาด้วยยา จึงทำให้การรักษาไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะต้นตอสำคัญของโรคยังไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไข เช่น ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ หรือมีปัจจัยทางด้านจิตสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเครียดจากสถานการณ์ชีวิต ความเครียดความกดดันจากครอบครัวหรือสิ่งแวดล้อม และมีปัญหาบุคลิกภาพเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นต้น

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม : สาเหตุของโรคซึมเศร้าที่แท้จริงคืออะไร?

โรคซึมเศร้า

5. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้รับความกดดันจากครอบครัวหรือคนรอบต้ว

ความไม่เข้าใจในโรคซึมเศร้าของคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ ผู้ป่วยจะรู้สึกกดดัน รู้สึกไม่มีใครเข้าใจ ไม่รู้จะพูดคุยกับใคร ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกท้อแท้ โดดเดี่ยว ขาดกำลังใจในการรักษาบำบัดเพราะความเข้าใจและกำลังใจจากคนรอบตัวมีส่วนสำคัญต่อการหายป่วยเป็นอย่างมาก

หากใครรักษาโรคซึมเศร้ามานานแล้วยังไม่หายหรือไม่ได้ผลดีอย่างที่ควรจะเป็น ก็ลองพิจารณาถึงสาเหตุว่าเข้าข่ายข้อไหนส่วนจีโดนทุกข้อเลย แต่เมื่อเปิดใจเรียนรู้ทำความเข้าใจกับโรคซึมเศร้าและการรักษาบำบัด รวมทั้งฝึกเยียวยารักษาใจตัวเองมันก็ช่วยให้จีค้นพบเคล็ดลับดี ๆ และเอาชนะโรคซึมเศร้าได้ในที่สุด ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะถ้าไม่อยากเสียเวลาในการรักษาบำบัดทักมาพูดคุยและเรียนรู้เพื่อก้าวข้ามผ่านมันไปด้วยกันนะคะ

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม : 7 เคล็ดลับเอาชนะโรคซึมเศร้าด้วยตัวเราเอง

Cr.Photos by Pixabay.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here