คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้สึกไม่ชอบตัวเองหรือเปล่า? บ่อยครั้งที่จีได้พูดคุยและเยียวยาผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวลและโรคทางจิตเวชอื่น ๆ แล้วพบว่า ส่วนใหญ่มักมี ความพึงพอใจในตนเองต่ำ (Low Self-esteem) หรือขาดความนับถือตนเอง มองไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ขัดแย้งกับตัวเองภายในจนทำให้พวกเขาไม่มีความสุข หมดพลัง และเหตุผลนี้เองที่ส่งผลให้ผู้คนเหล่านี้เสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า จีอยากชวนทุกคนมาเพิ่มความนับถือตัวเองกันค่ะ จีนำแนวทางในการเพิ่มความนับถือตัวเองหรือความพึงพอใจในตนเอง (How  to raise your self-esteem) รวมทั้งข้อดีหรือประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการฝึกเพิ่มความนับถือตัวเองมาฝากกันค่ะ

จีเองก็เป็นคนหนึ่งที่มี ความพึงพอใจในตนเองต่ำ (Low self-esteem) เข้าขั้นเคยเกลียดตัวเองจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป แต่เมื่อจีได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มความนับถือตัวเอง ฝึกรักและเมตตาตัวเองให้เป็น ฝึกเป็นเพื่อนที่ดีต่อตนเอง สิ่งเหล่านี้มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้จีมีพลังและมองเห็นแนวทางในการเยียวยาบำบัดตัวเองจนก้าวข้ามผ่านโรคซึมเศร้าและอุปสรรคในชีวิตมาได้ง่ายขึ้น แล้วเราสามารถเพิ่มความนับถือตัวเองหรือเพิ่ม Self-esteem ของตัวเองได้อย่างไรบ้าง? จีสรุปข้อคิดและแนวทางดี ๆ รวมทั้งประโยชน์หรือข้อดีจาก หนังสือพลังแห่งการเพิ่มความนับถือตัวเอง (How  to raise your self-esteem) มาแชร์กันค่ะ ลองมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง

How  to raise your self-esteem

 • คุณต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเอง แล้วใช้ชีวิตแบบผลักดันตัวเอง ไม่ใช่เฉื่อยชา ต้องรับผิดชอบต่อการเลือก ความรู้สึก การกระทำ และสุขภาวะของตัวเอง
 • กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเอง เราจะคงความเชื่อมั่นในตัวเองและการเคารพตัวเองได้ด้วยการใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวเอง
 • คุณต้องกล้ายอมรับจุดแข็งและคุณค่าและความดีงามของตัวเอง
 • คุณต้องยอมรับ เป็นมิตร พูดคุยและโอบรับตัวตนย่อยที่อยู่ภายในตัวเราหรือ เด็กน้อยในตัวเรา (Inner Child) เพื่อที่เราจะได้รู้สึกครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่แบ่งแยกหรือขัดแย้ง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวเอง
 • ใช้ชีวิตด้วยความรักความเมตตาเพื่อส่งเสริมความนับถือตัวเอง เมื่อคุณเกื้อหนุนความนับถือตัวเองของผู้อื่น คุณก็ได้เกื้อหนุนความนับถือตัวเองไปในตัว
 • จำไว้ว่า “ความนับถือตัวเอง”  (self-esteem) ไม่ได้ถูกกำหนดจากความสำเร็จทางโลก รูปร่างหน้าตา การเป็นที่ชื่นชอบ หรือคุณค่าอื่นใดที่อยู่พ้นจากอำนาจควบคุมของเราโดยตรง แต่มันเป็นเรื่องของความมีเหตุล ความซื่อสัตย์และซื่อตรงของเรา เป็นกระบวนการเลือกอย่างจงใจ เป็นการปฏิบัติของจิตใจที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา
 • ถ้าจะปกป้องความนับถือตัวเองของคุณ คุณต้องรู้ว่าจะประเมินพฤติกรรมตัวเองอย่างเหมาะสมอย่างไร

ประการแรก ได้แก่ ต้องแน่ใจว่ามาตรฐานที่เราใช้วัดเป็นของเราเองจริง ๆ ไม่ใช่ค่านิยมของคนอื่นที่เรารู้สึกว่าต้องแสร้งเห็นดีด้วย

ประการที่สอง เราจะไม่ใช้เพียงความซื่อสัตย์ในประเมิน แต่ต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจด้วย

การเพิ่มความนับถือตัวเองดีต่อตัวเราเองอย่างไร?

 • ยิ่งเรามีความนับถือตัวเองสูงขึ้นเท่าไหร่ เราก็ยิ่งพร้อมเผชิญความทุกข์ยากในชีวิตมากขึ้น มีความยืดหยุ่นและมีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้นอีกด้วย
 • มีความสร้างสรรค์ในการทำงานและการใช้ชีวิตมากขึ้น กล้าคิดกล้าฝัน ซึ่งหมายถึงมีโอกาสจะประสบความสำเร็จทั้งในด้านการงาน การเงิน ความรัก ความสัมพันธ์ สุขภาพกายและสุขภาพจิต เรียกได้ว่าทุกด้านของชีวิตดีขึ้น
 • มีความหนักแน่นขึ้นเรื่อย ๆ และคงความสอดประสานกลมกลืนในการปกป้องเกียรติหรือศักดิ์ศรีของตัวเองภายใต้สภาวะที่กดดันได้ดี ในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อสถานการณ์และความท้าทาย ถูกขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณแห่งความสร้างสรรค์และสนุกสนานมากขึ้น เพราะคุณไว้ใจความคิดของตัวเอง
 • เมื่อถึงจุดหนึ่ง คุณจะสามารถพูดถึงความสำเร็จและข้อบกพร่องของตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ เพราะคุณมีความสัมพันธ์อันดีกับข้อเท็จจริงแล้ว
 • คุณจะเปิดรับคำวิจารณ์และไม่ตะขิดตะขวงที่จะยอมรับความผิดพลาด เพราะความนับถือตัวเองของคุณไม่ได้ผูกไว้กับภาพของ “ความสมบูรณ์แบบ”
 • คุณจะมีความกล้าที่จะพูดเพื่อปกป้องดูแลตัวเองและสนับสนุนตัวเองได้เร็วขึ้น
 • คุณจะสามารถผ่อนคลายกับการให้และการรับคำชม แสดงความรัก ความชื่นชมและความชอบได้มากขึ้น
 • คำพูดและท่าทางการเคลื่อนไหวของคุณจะผ่อนคลายเป็นธรรมชาติ เพราะคุณไม่ได้เปิดศึกกับตัวเองแล้ว  หน้าตา อากัปกิริยา วิธีพูดจาและการเคลื่อนไหวของคุณมีแนวโน้มที่จะแสดงถึงความพึงพอใจที่คุณได้รับจากการมีชีวิตที่สอดคล้องและกลมกลืนกัน
 • คุณจะมีทัศนคติที่เปิดกว้างและใคร่รู้แนวคิด ประสบการณ์ ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในชีวิตมากขึ้น
 • คุณสามารถมีความสุขและมีแง่มุมขำขันในตัวคุณเองและคนอื่น ๆ มากขึ้น

นี่เป็น ข้อดีหรือประโยชน์ส่วนหนึ่งเมื่อคุณมีความนับถือตัวเองเพิ่มสูงขึ้น แล้วจีก็ได้รับประโยชน์และผลดีเหล่านี้จากการฝึกเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในการเพิ่มความนับถือตัวเองหรือความพึงพอใจในตัวเอง รู้สึกว่าการใช้ชีวิตง่ายและมีความสุขมีพลังมากขึ้นเยอะเลยค่ะ จีขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้ทุกคนฝึกพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มความนับถือตัวเองกันนะคะ เราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขมากขึ้น

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม : ความพึงพอใจในตนเองต่ำ (Low Self-esteem) เสี่ยงโรคซึมเศร้า

All Photos by Pixabay.com

เพิ่มเพื่อน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here