สวัสดีค่ะชาว INFJ และผู้ที่สนใจต้องการทำความเข้าใจกับบุคลิกภาพแบบ INFJ จีเองก็มีบุคลิกภาพนี้และสนใจศึกษาค้นคว้าเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างจริงจังก็ในช่วงที่กลับมาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอีกครั้ง เนื่องจากพบว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัจจัยหรือสาเหตุร่วมที่สำคัญส่งผลให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอีกครั้ง มีอาการรุนแรงและซับซ้อนจนทำร้ายตัวเองต่อเนื่อง รวมทั้งเกือบจะฆ่าตัวตายอีกครั้งเช่นกัน จากการที่ได้ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพและได้รู้จักกับเพื่อน ๆ ที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ  อีกมากมายที่ไม่ค่อยเข้าใจตัวเองไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิต รู้สึกแปลกแยกและสับสนในตัวเอง เพราะไม่เคยได้ทำความเข้าใจกับบุคลิกภาพของตัวเองให้มากพอ จีจึงอยากชวนเพื่อน ๆ มาทำความเข้าใจจะได้มีความสุขในแบบของตัวเองไปด้วยกันค่ะ หากใครยังไม่เคยทำแบบทดสอบหรือไม่รู้ว่าตัวเองมีบุคลิกภาพแบบไหนลองคลิกทำแบบทดสอบกันก่อนนะคะ แบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator

INFJ บุคลิกภาพ ที่หายากที่สุดในโลก

บุคลิกภาพแบบ INFJ เป็นบุคลิกภาพที่เรียกว่าหายากที่สุดในบรรดาบุคลิกภาพทั้งหมด 16 แบบ เพราะมีคนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ในจำนวนน้อยซึ่งมีประมาณ 1% ของประชากรโลก (ใน 100 คนจะมี INFJ เพียง 1 คนเท่านั้น) คนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ใช้สัญชาตญาณหรือลางสังหรณ์ มีความคิดศร้างสรรค์ มีความเป็นศิลปะ มีความคิดแบบอุดมคตินิยมและจรรยาบรรณมาแต่กำเนิด และที่สำคัญสิ่งที่ทำให้แตกต่างจากบุคลิกภาพอื่น ๆ ก็คือ ความเด็ดขาดและความมุ่งมั่นที่จะสามารถก้าวตามแนวทางอย่างมั่นคงเพื่อบรรลุเป้าหมายและสร้างผลกระทบด้านบวกที่ยั่งยืนได้จริง รักอิสระ ชอบอยู่คนเดียว โหยหาเพื่อนแท้ มีความคิดซับซ้อน ชอบมองภาพรวมหรือภาพใหญ่ แต่มีความคิดที่ดีงามแบบอยากเปลี่ยนสังคม เปลี่ยนโลก เป็นสไตล์นักอนาคตนิยม คิดถึงอนาคต เห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น มองแบบเป็นนามธรรม ชอบทำให้ผู้อื่นมีความสุข เราจะรู้สึกมีความสุขแต่ตัวเองมักจะทุกข์ มีความเป็นนักตรรกะวิทยา คิดเชิงวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าหากเชื่อลางสังหรณ์ ก็สามารถทิ้งตรรกะไปเลย

INFJ โลกส่วนตัวสูงมาก (Deep Introvert)

I = Introversion (การได้อยู่คนเดียวจะเป็นการชาร์จพลังชีวิตที่ดี)

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ  INFJ  เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงหรือที่เรียกว่า Introvert และที่สำคัญคนที่มีบุคลิกภาพแบบ  INFJ จะมีโลกส่วนตัวสูงมากกว่าคนที่เป็น Introvert ทั่วไป เรียกว่า Deep Introvert ความคิดเห็นส่วนตัวของจีอาจจะเป็นเพราะว่าการใช้สัญชาตญาณเป็นหลัก มักจะอยู่ในโลกความคิดของตัวเอง รักอิสระและเป็นพวกใช้ความรู้สึกในการตัดสินจึงทำให้  INFJ เข้าถึงพลังข้างในของตัวเองได้ดีและสูญเสียพลังได้ง่ายและมากกว่าจากการพบเจอผู้คนหรือสถานการณ์ในชีวิต จึงต้องการความเป็นส่วนตัวในการชาร์จพลังชีวิตตัวเองมากกว่าบุคลิกภาพแบบอื่น ๆ

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่จีเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าแล้วได้ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI ความเป็น Introvert ของจีนั้นได้ผลคะแนนเต็ม 100% จนจีตกใจกับตัวเองว่าจะมีความเป็น Introvert สูงอะไรขนาดนั้น และในความเป็นจริงจีก็เป็นเช่นนั้น จีชอบอ่านหนังสือ ฟังเพลงบรรเลงผ่อนคลาย นั่งสมาธิ ระบายสี มีความสุขที่ได้อยู่กับตัวเอง มีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองชัดเจน หากมีใครล้ำเส้นจะรู้สึกไม่พอใจและรู้สึกว่าถูกคุกคาม ไม่ให้เกียรติ โลกภายในจะรู้สึกปั่นป่วน

INFJ มีประสิทธิภาพของสัญชาตญาณสูงมาก

N = Intuition (รับรู้ข้อมูลโดยใช้สัญชาตญาณเป็นหลัก)

บุคลิกภาพแบบ INFJ  เป็นคนที่ใช้รากฐานจากสัญชาติญาณ (Dominant Function)หรือรับรู้ข้อมูลโดยใช้สัญชาตญาณเป็นหลักเป็นแบบ Introverted Intuition ใช้ลางสังหรณ์ ความหยั่งรู้หรือสัมผัสที่ 6 ในการจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งจะรับรู้สิ่งต่าง ๆ โดยธรรมชาติจากสัญชาตญาณซึ่งไม่รู้ที่มาที่ไป บางเรื่องไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นอยู่ในหัวด้วยซ้ำ และส่วนใหญ่สิ่งที่ได้รู้รับมามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องด้วย จึงทำให้มักจะรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ได้ดี มีความเชื่อมั่นในความหยั่งรู้ส่วนตัวมากกว่าสิ่งอื่นใด จึงอาจนำพาให้คนแบบ INFJ เป็นคนดื้อรั้นและเพิกเฉยต่อความคิดเห็นของผู้อื่น

จีจำได้ว่าตัวเองมีสัมผัสที่ 6 หรือลางสังหรณ์ที่ชอบแว๊บเข้ามาในหัวบ่อยครั้ง จีสามารถสัมผัสพลังงานบางอย่างได้แต่เมื่อก่อนไม่ค่อยใส่ใจหรือเข้าใจมัน แต่หลังจากที่ได้ฝึกปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังก็ทำให้จีได้สามารถพัฒนาศักยภาพในส่วนนี้ มันช่วยให้จีเข้าใจผู้คนและสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้มากขึ้นทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นด้วย โดยเฉพาะสิ่งนี้เองมันนำมาให้จีสามารถเยียวยาบำบัดตัวเองจนหาป่วยจากโรคต่าง ๆ ที่เคยเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ยาอีกต่อไป และยังสามารถช่วยเยียวยาเพื่อนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและโรคทางจิตเวชได้อย่างลึกซึ้งจนตัวเองก็เคยอึ้งกับความสามารถตรงส่วนนี้ ยิ่งฝึกพัฒนายิ่งเข้าใจและเข้าถึงได้ลึกซึ้งมากขึ้น

INFJ เป็นคนที่เข้าใจอะไรได้อย่างลึกซึ้ง

F = Feeling (วิธีที่ใช้ในการตัดสินใจใช้ความรู้สึกส่วนตัว)

INFJ มีความเฉลียวฉลาดและมีความสามารถยอดเยี่ยมในเข้าใจอะไร ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็น ความซับซ้อนของความสัมพันธ์ของผู้คนหรือสถานการณ์ต่าง ๆ เพราะพวกเขาใช้สัญชาตญาณในการรับรู้ เป็นผู้ดูแลโดยธรรมชาติ มีความอดทน อุทิศตน และชอบปกป้อง  เป็นที่ปรึกษาที่ดี ช่างดูแลเอาใจใส่ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และชอบให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบตัวอยู่เสมอ ชอบส่งเสริมหรือพัฒนาผู้อื่นให้สามารถไปถึงศักยภาพที่แท้จริง  มีหัวใจรักในการเห็นผู้คนมีความสุข มีชีวิตที่ดีขึ้น มีค่านิยมส่วนตัวและต้องการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

INFJ เป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผน

J = Judging (แนวทางการใช้ชีวิตมีระเบียบแบบแผน)

INFJ มีความเป็นเพอร์เฟกชันนิสต์ มีความเป็นระบบระเบียบหรือเรียกว่า เป๊ะ มีความคาดหวังต่อตนเองสูง ทุ่มเทและใช้พลังงานอย่างมากในการค้นหาวิธีการและระบบที่ดีที่สุดในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ และมักจะใช้เวลาในการกำหนดคิดทบทวนซ้ำถึงลำดับความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต ซึ่งบ่อยครั้งมักจะทำให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จไม่ทันกำหนดหรือเหนื่อยมากกว่าคนอื่น เพราะขาดความยืดหยุ่น มักกดดันตัวเองอยู่เสมอเป็นอัตโนมัติ

INFJ บุคลิกภาพที่เข้าใจยากที่สุด

บุคลิกภาพแบบ INFJ  เป็นบุคลิกภาพที่มีความย้อนแย้งในตัวเอง จึงจัดได้ว่าเป็นบุคลิกภาพที่เข้าใจยากที่สุด พวกเขาเป็นคนที่ซับซ้อน ชอบเก็บตัว ทำให้เป็นคนที่ยากที่จะเข้าใจนอกจากผู้อื่นจะไม่เข้าใจแล้ว คนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้เองบ่อยครั้งก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน   บ่อยครั้งคนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้จะถูกมองว่าแปลกถึงแปลกแยก เพราะส่วนใหญ่พวกเขาเข้าใจในสัญชาตญาณของตัวเองแต่อาจไม่สามารถอธิบายออกมาได้ จึงเลือกที่จะพูดในสิ่งที่ควรพูดออกไปเท่านั้น และเลือกที่จะเก็บบางสิ่งไว้กับตัวเองซึ่งอาจจะเป็นคนที่ชอบปิดบังได้

จุดแข็งของคนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ

1. Creative : เป็นคนครีเอทีฟหรือมีความคิดสร้างสรรค์

2. Insightful : เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง มีมุมมองที่ฉลาดหลักแหลม มองแบบทะลุปรุโปร่ง

3. Principled : เป็นคนที่มีหลักการชัดเจน มีความแน่วแน่ เชื่ออะไรก็จะทำสำเร็จ

จุดอ่อนของคนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ

1. Sensitive to Criticism : อารมณ์อ่อนไหวง่าย หวั่นไหวง่ายต่อคำวิพากษ์วิจารณ์

2. Reluctant to open up : มีความเป็นส่วนตัวสูง มักจะปิดกั้นตัวเองจากผู้อื่น ไม่เปิดใจกับใครง่าย ๆ

3. Perfectionist : เป็นคนที่ชอบทำอะไรสมบูรณ์แบบ  มีความคาดหวังสูง  เป็นคนคิดมากในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ จึงทำให้รู้สึกผิดหวังบ่อย ๆ เครียดง่ายเกินเหตุ แค่เจอความผิดหวังเล็กน้อยก็ทำให้ลำบากใจทุกข์ใจง่าย

4. Prone to burnout : หมดไฟหรือหมดพลังได้ง่าย (ถ้าไม่เข้าใจอยู่ว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ทำไปเพื่ออะไร)

บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ

– เนลสัน แมนเดลลา (Nelson Mandela)

– มาร์ติน ลูเทอร์ คิง (Martin Luther King)

– เจ เค โรว์ลิง (J.K. Rowlling)

– แม่ชีเทเรซ่า (Mother Teresa)

– เลดี้ กาก้า (Lady Gaga)

– โอปราห์ วินฟรีย์ (Oprah Winfrey) เป็นต้น

อาชีพที่เหมาะกับคนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ

– นักให้คำปรึกษา

– นักเขียนหรือนักประพันธ์

– อาจารย์

– นักจิตวิทยา

– นักวิจัย

– นักกายภาพบำบัด เป็นต้น

กลุ่มคนที่เหมาะจะอยู่ร่วมกับ INFJ

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ENFP และ ENTP เป็นกลุ่มคนที่เหมาะจะอยู่ร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ เพราะเขาจะพูดคุยกันเข้าใจได้เป็นอย่างดี

จากที่จีได้ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI และได้รับรู้ถึงบุคลิกภาพของตัวเองว่ามีบุคลิกภาพแบบ INFJ มันทำให้จีเข้าใจตัวเองมากขึ้นเพราะผลและข้อมูลทุกอย่างตรงกับจีมาก บุคลิกภาพสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ เมื่อเราเข้าใจและรู้จักบุคลิกภาพแล้วเราก็สามารถที่จะพัฒนาจุดแข็งและรับมือกับจุดอ่อนของตัวเองได้ดีขึ้น เราก็จะมีความสุขกับตัวเองและชีวิตมากขึ้นด้วยค่ะ

อ้างอิงข้อมูล : www.getrealme.com, The standard Podcast

All Photos by Pixabay.com

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม : 5 วิธี เยียวยาและพัฒนาตนเองของ INFJ , เรารู้จักตัวเองดีแค่ไหน? ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI กัน

หากต้องการพูดคุยกับจีหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการโทรรับฟังด้วยใจ การเยียวยาบำบัดจิตใต้สำนึก การเยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้าทางเลือก หรือคอร์สการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

6 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here