จิตบำบัด, การรักษาโรคซึมเศร้า,ปัญหาสุขภาพจิต

หลังจากที่จีได้แชร์ประสบการณ์ความเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าและโรคจิตเวชอื่นๆ รวมทั้งปัญหาสุขภาพจิตของตัวเอง จีได้แนะนำให้เพื่อนๆได้เข้ารับการทำ จิตบำบัดควบคู่ไปกับการรักษาด้วยยา ด้วย เพื่อให้การรักษาโรคซึมเศร้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีมากขึ้น มันช่วยให้จีและเพื่อน ๆ ที่ติดตามเพจมีอาการดีขึ้น ซึ่งหลายคนสงสัยว่าทำไมคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่ควรได้รับการทำจิตบำบัด แล้วจิตบำบัดคืออะไร ใครที่ควรเข้ารับการทำจิตบำบัดบ้าง วันนี้จีมีข้อมูลเกี่ยวกับจิตบำบัด ทางเลือกในการรักษาโรคซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิต มาฝากกันค่ะ


จิตบำบัด คืออะไร ?

“จิตบำบัด” คือ แนวทางในการรักษาอีกวิธีหนึ่งที่จิตแพทย์ นักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญ ใช้เพื่อวินิจฉัยสาเหตุและรักษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และจิตใจ ร่วมกับผู้ป่วยในการพูดคุยปรึกษา ซึ่งมักใช้ร่วมกับการรักษาด้วยยา

เป้าหมายของการรักษาด้วยจิตบำบัด

คือการช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาเข้าใจปัญหาที่อยู่ภายในจิตใจตัวเองและสามารถปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อรับมือและจัดการกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถจัดการกับความเครียด ความกังวลในชีวิตของตัวเองได้ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นด้วย

รูปแบบการทำจิตบำบัด

ส่วนใหญ่เป็นการพูดคุยถึงปัญหาที่อยู่ภายในจิตใจของผู้ป่วย เป้าหมายหลักอยู่ที่การสามารถช่วยให้ผู้ป่วยจัดการกับปัญหาในเรื่องความไม่สบายใจหรือสามารถปรับตัวกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตที่ต้องเผชิญอยู่ได้ดีขึ้น เวลาที่ใช้ในการทำจิตบำบัดแต่ละครั้งจะเริ่มตั้งแต่ 45 นาที – 1 ชั่วโมง ซึ่งจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละรายและจำนวนครั้งของการทำจิตบำบัดของแต่ละคนหรือแต่ละการทำจิตบำบัดก็จะแตกต่างกันไปด้วยค่ะ บางคนที่สามารถจัดการปัญหาได้ก็อาจจะใช้เวลาทำจิตบำบัดเพียง 1-2 session แต่บางคนอาจจะต้องทำจิตบำบัดในระยะยาวก็ได้ การทำจิตบำบัดมีหลายวิธี เช่น

การบำบัดทางความคิดหรือพฤติกรรม เป็นการบำบัดเพื่อปรับรูปแบบความคิดและพฤติกรรม เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญหรือช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ผิดเพี้ยนไปให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

การบำบัดโดยใช้การฝึกสติและการกำหนดลมหายใจ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เบี่ยงเบนความคิดหรือละจากความคิดในแง่ลบ ที่อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจ โฟกัสอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้น

การบำบัดจิตพลวัต เป้นการบำบัดที่ช่วยให้ผู้ป่วยค้นพบสาเหตุ ความทรงจำที่ถูกกดไว้ รวมถึงความขัดแย้งทางความคิดที่อยู่ลึกลงไปในระดับของจิตไร้สำนึก

นอกจากนี้ยังมีการบำบัดอื่น ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการรักษาและช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและหายป่วยได้อีกมากมาย ซึ่งทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญอาจเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรืออาจใช้มากกว่า 1 วิธี ในการรักษาปัญหาสุขภาพจิตของผู้ป่วยก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับอาการและเงื่อนไขของผู้เข้ารับการบำบัดแต่ละรายที่แตกต่างกันไป การทำจิตบำบัดจะเหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการของโรคไม่รุนแรงหรืออาการของโรคสงบลงแล้ว หากเป้นผู้ป่วยที่ยังมีอาการรุนแรงนั้นจะยังไม่สามารถบำบัดได้ เนื่องจากจะสูญเสียการมองโลกตามความเป็นจริงจังยังไม่เหมาะที่จะเข้ารับการบำบัดช่วงที่อาการรุนแรงเพราะจะไม่ได้ผลดีหรือมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

อยากทำจิตบำบัดควรเริ่มต้นอย่างไรดี ?

เราควรปรึกษาจิตแพทย์หรือคุณหมอที่รักษาเราก่อนหากเราได้รับการรักษาด้วยยาอยู่ เพื่อจะได้รับคำแนะนำว่าเราควรเข้ารับการทำจิตบำบัดเมื่อไหร่และทำจิตบำบัดแบบไหนที่เหมาะสมกับเรา หรือถ้าหากเรามีปัญหาเกิดความไม่สบายใจ ส่งผลให้โรคที่เป็นอยู่แย่ลงและคิดว่าต้องการทำจิตบำบัดก็อาจมองหานักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรึกษาเรื่องการทำจิตบำบัดได้

ค่าใช้จ่ายในการทำจิตบำบัด

ค่าใช้จ่ายในการทำจิตบำบัดมีหลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของผู้ให้การทำจิตบำบัด ระยะเวลาและสถานที่ให้บริการ ส่วนใหญ่มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 500-3,000 บาท ควรสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายก่อนเข้ารับการทำจิตบำบัด ซึ่งโดยทั่วไปในโรงพยาบาลของรัฐจะถูกกว่าของโรงพยาบาลหรือคลีนิกเอกชน

“จิตบำบัด” ทางเลือกในการรักษาโรคซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิต เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งช่วยให้จีและเพื่อนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า รวมทั้งโรคทางจิตเวชอื่น ๆ ได้รับผลดีในการรักษาควบคู่ไปกับการรักษาด้วยยา นอกจากนี้มันยังช่วยให้เราสามารถรับมือกับอาการของโรคและสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญได้ดีขึ้นด้วย

อ้างอิง : www.pobpad.com

Photos by Pixabay.com

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม>>>

“จิตบำบัด” ลดการป่วยซ้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคซึมเศร้าและโรคจิตเวช

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here