จากประสบการณ์การป่วยเป็น โรคซึมเศร้า ของตัวเอง และการที่ได้พูดคุยกับเพื่อน ๆ ที่มีโรคซึมเศร้า จีได้รวบรวมข้อมูล 7 สิ่ง ที่คนมีโรคซึมเศร้าควรตระหนักรู้  ที่เรามักจะสงสัย กังวล และขาดความรู้ความเข้าใจจนทำให้เกิดความผิดพลาดกันอยู่บ่อย ๆ เพื่อแชร์ให้เพื่อน ๆ ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ได้ตระหนักรู้และสามารถวางใจในการรักษาและสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่ได้

โรคซึมเศร้า

Photo by Pixabay

7 สิ่ง ที่คนมีโรคซึมเศร้าควรตระหนักรู้

1. โรคซึมเศร้ารักษาให้หายได้ (ถ้ารีบเข้ารับการรักษาบำบัดอย่างถูกต้องเหมาะสมและทันท่วงที)

มีเพื่อนๆที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามักจะถามจีบ่อยๆว่า เป็นโรคซึมเศร้าแล้วจะหายได้ไหม รู้สึกแย่มากมองไม่เห็นทางที่จะหายเลย จีเองก็เคยรู้สึกเช่นนั้น แต่พอได้รับการรักษาบำบัดอย่างต่อเนื่องจากจิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ จีก็หายป่วยจากโรคซึมเศร้าได้

หากใครที่กำลังรู้สึกกลัวหรือกังวลว่าจะหายป่วยจากโรคซึมเศร้าได้ไหม จีขอเป็นกำลังใจและขอให้เพื่อน ๆ เชื่อมั่นว่าเราจะหายได้ ขอให้เข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมและทันท่วงที เมื่อรู้ตัวว่าป่วยแล้วให้รีบไปพบจิตแพทย์ กินยาอย่างต่อเนื่องตามที่คุณหมอแนะนำและไปพบคุณหมอให้ตรงเวลานัดหมาย รวมทั้งฝึกดูแลตัวเองเพื่อที่จะสามารถรับมือและจัดการกับอาการของโรคและสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญ

จีป่วยเป็นทั้งโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวลและโรคแพนิก จีก็ตั้งใจรักษาจนหายป่วยและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขได้ โรคซึมเศร้ารักษาให้หายได้ค่ะ เราต้องทำความเข้าใจและใช้เวลาในการรักษาบำบัดนะคะ

2. โรคซึมเศร้า เป็นความเจ็บป่วยทางใจ แต่สามารถส่งผลกระทบในทุกด้านของชีวิต

เมื่อป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วความคิด อารมณ์ พฤติกรรมของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง ซึ่งมันจะส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การงาน การเงิน ความสัมพันธ์ สุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ

เราจำเป็นต้องตระหนักรู้ถึงอาการของโรค ฝึกเรียนรู้ที่จะรับมือและจัดการกับมันอย่างเข้าใจ เพราะมิฉะนั้นแล้วมันจะพาเราวนลูปและดิ่งลงสู่หลุมดำของความรู้สึกจนคิดฆ่าตัวตายได้

3. โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกิดจากความเจ็บป่วยทางใจ ที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตา คนทั่วไปอาจไม่เข้าใจ

เพราะฉะนั้นควรคุยกับคนที่เข้าใจหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  มิฉะนั้นแล้วหากคุยกับคนที่ไม่เข้าใจหรือไม่ยอมทำความเข้าใจจะยิ่งทำให้เรารู้สึกแย่ไปกันใหญ่ แล้วมันยิ่งจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเราเลย

โรคซึมเศร้า

Photo by Pixabay

4. ยารักษาโรคซึมเศร้า แตกต่างจากยารักษาโรคทางกายทั่วไป

ยารักษาโรคซึมเศร้า จะออกฤทธิ์หรือใช้เวลาในการปรับยาอย่างน้อยสองสัปดาห์และการปรับลดยา เพิ่มยาหรือการหยุดยาต้องอยู่ในดุลยพินิจของจิตแพทย์ที่รักษา

หากปรับยาหรือหยุดยาเอง อาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์และอาจทำให้อาการแย่ลงแล้วต้องเริ่มต้นรักษากันใหม่ ทำให้เสียเวลาในการรักษาและการรักษาอาจยาวนานขึ้นไปอีก

5. ยารักษาโรคซึมเศร้า นอกจากจะกินเพื่อรักษาแล้ว เมื่ออาการดีขึ้นแล้ว ยังไม่สามารถหยุดยาได้ทันที จำเป็นต้องกินต่อไปเพื่อควบคุมอาการไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ

เพราะฉะนั้นเราควรมีวินัยและอดทนในการกินยาอย่างต่อเนื่อง และควรปรึกษาคุณหมอ หากมีข้อสงสัยในเรื่องยาหรือการรักษา เพราะผู้ป่วยแต่ละคนแตกต่างกัน ระยะเวลาในการรักษาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสาเหตุและปัจจัยหลาย ๆ อย่าง

6. โรคซึมเศร้าเป็นแล้วหายแล้ว ก็สามารถกลับมาเป็นซ้ำใหม่ได้

มีเพื่อน ๆ หลายคนที่สามารถหยุดยาได้แล้ว แต่ไม่นานก็ต้องกลับไปพบคุณหมออีก หลาย ๆคนต้องกลับไปกินยารักษาใหม่ เพราะไม่สามารถรับมือกับสิ่่งที่ตัวเองต้องเผชิญได้ ซึ่งเกิดจากความเครียดความกดดันในสถานการณ์ชีวิตที่ต้องเผชิญ

เพราะฉะนั้นใครที่สามารถหยุดยาได้แล้ว ก็ไม่ควรประมาท ควรฝึกดูแลตัวเองให้สมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ และที่สำคัญต้องรู้จักฝึกรับมือจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวล ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ส่งผลให้อาการกลับมาได้ด้วย

7. คนที่มีโรคซึมเศร้า อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรควิตกกังวลร่วม เป็นโรคแพนิก หรืออาจจะเป็นโรคจิตได้

โดยเฉพาะคนที่รู้ตัวเองว่าป่วย แต่ไม่ยอมเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสม โรคซึมเศร้า มันมีผลกระทบโดยตรงกับสมองและจิตใจ มันอาจจะพัฒนาไปเป็นโรคจิตเวชอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุและปัจจัยร่วมอื่น ๆ ดังนั้นเราควรสังเกตอาการตัวเอง และให้ความร่วมมือในการรักษา ให้รายละเอียดข้อมูลอาการต่าง ๆ ที่เรามี เพื่อเป็นประโยชน์กับคุณหมอในการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

จีหวังว่า7 สิ่ง ที่คนมีโรคซึมเศร้าควรตระหนักรู้ เหล่านี้ จะช่วยให้เพื่อน ๆ ได้ตระหนักรู้ในโรคซึมเศร้าและสามารถวางใจในการรักษาและสิ่งที่เราต้องเผชิญได้มากขึ้น หากเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ ที่คิดว่าคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าควรตระหนักรู้ ก็สามารถแชร์เพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะ

Cr.Photos by Pixabay, Pixels

อ่านบทความเพิ่มเติม>>>

ผลวิจัยชี้ “จิตบำบัด”ลดการป่วยซ้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคซึมเศร้า

1 COMMENT

  1. […] การเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของโรคซึมเศร้า ทำให้เรารู้สึกทุกข์ทรมานใจ มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้ป่วยจะทำใจยอมรับมันได้ แต่การตระหนักรู้ในโรคซึมเศร้าและยอมรับความจริงคือกุญแจสำคัญของการก้าวข้ามผ่านโรคซึมเศร้าและสิ่งที่เราต้องเผชิญ การปรับตัวปรับใจ ยอมรับและเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเผชิญอย่างเข้าใจ จะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตภายใต้ข้อจำกัดที่เรามีได้ดีขึ้น และมองเห็นหนทางในการแก้ปัญหาได้มากขึ้น […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here