ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ส่วนใหญ่ มักจะมีความคิดด้านลบ ทั้งต่อตัวเองและสถานการณ์ต่างๆ เนื่องจากสารสื่อประสาทในสมองที่ไม่สมดุล จึงส่งผลให้การทำงานของสมองไม่สมดุลไปด้วย ความคิด ความจำ การตัดสินใจและสมาธิลดลงไปเป็นอย่างมาก จนทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถรับมือกับความรู้สึกนึกคิดของตัวเองได้เหมือนคนปกติทั่วไป และส่งผลให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเป็นไปในด้านลบ แล้วมันก็จะเกิดขึ้นซ้ำๆ วนเวียนอยู่อย่างนั้น ซึ่งเราเรียกมันว่า การวนลูปของโรคซึมเศร้า

จากภาพแสดงให้เห็น ลูปของโรคซึมเศร้า  (The Depression Loop) และการทำงานของสมองที่เปลี่ยนแปลงไป  ถ้าหาก ความคิด (Thoughts) ที่เกิดขึ้นเป็น ด้านลบ มันก็จะส่งผลต่ออารมณ์(Emotions)  ความรู้สึก (Sensation) และพฤติกรรม(Behaviors) ที่เป็นลบเช่นกัน แล้วมันก็จะวนไปที่ความคิดลบอีก ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะไม่สามารถรับมือกับความคิดลบที่เกิดขึ้นได้ เหมือนคนปกติทั่วไป เพราะอาการป่วยแต่มักไม่ค่อยรู้ตัวหรือตระหนักรู้ได้ในตอนนั้น

จีคิดว่าถ้าหากเพื่อนๆ ลองทำความเข้าใจกับโรคซึมเศร้าและความคิดของตัวเองให้มากขึ้น สังเกตอาการและความรู้สึกนึกคิดของตัวเองที่เกิดขึ้น และลองทำความเข้าใจกับลูปของโรคซึมเศร้า มันจะช่วยให้เราตระหนักรู้และรู้เท่าทันความคิดและจิตใจตัวเองมากขึ้น เราจะสามารถรับมือและจัดการกับมันได้ดีขึ้น ส่งผลให้อาการเราดีขึ้นด้วย

วิธีรับมือกับการวนลูปของโรคซึมเศร้า   ก็คือ จีเข้ารับ การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT) กับนักจิตวิทยาก่อน แล้วฝึกสติรู้เท่าทันความคิดของตัวเอง เพราะคนที่มีโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่ มักจะมี ความคิดลบที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ  นอกจากนี้จีนำการบำบัดมาปรับใช้ในการฝึกปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดและพฤติกรรมของตัวเองใหม่ เพราะความเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าส่งผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจเรา ซึ่งมันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งส่งผลกระทบกับทุกด้านของชีวิตด้วย (โรคซึมเศร้ากับความเปลี่ยนแปลงที่ต้องรับมือ)

แล้วจียัง ฝึกสมาธิและสติอย่างต่อเนื่อง ด้วยตัวเอง ซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้จีก้าวข้ามผ่านโรคซึมเศร้าและสถานการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตช่วงนั้นมาได้ แต่ทั้งนี้เราต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและต้องมีสติมากพอ จีฝึกอย่างจริงจังหลังจากที่อาการทรงตัวและมีสติมากขึ้นแล้ว

แต่จีมี ปัญหาทางด้านจิตใจ มีปมในใจในวัยเด็กและเจ็บป่วยมายาวนาน จนส่งผลให้เกิดปมขัดแย้งภายในจิตใต้สำนึก และมีความเสี่ยงสูงที่จะกลับมาป่วยซ้ำ เพราะป่วยด้วยโรคซึมเศร้าเรื้อรัง จีได้ค้นพบ การบำบัดจิตใต้สำนึก  ซึ่งการบำบัดนี้ช่วยให้จีหลุดจากลูปความทุกข์ทางใจในโรคซึมเศร้า ที่มีมายาวนานเรียกได้ว่าเกือบตลอดชีวิตที่ผ่านมา มันช่วยให้จีไม่กลับไปป่วยเป็นโรคซึมเศร้าซ้ำอีก รวมทั้งยังสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีพลังและมีความสุขมากกว่าก่อนป่วยอีก ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการบำบัดที่มหัศจรรย์ใจจีมากๆ

หากใครที่ยังจมอยู่กับความคิดที่วนลูปของโรคซึมเศร้า หรือยังไม่สามารถรับมือกับความคิดและจิตใจตัวเองได้ ลองฝึกสติเพื่อช่วยให้เรารู้เท่าทันความคิดและจิตใจตัวเองดู หากไม่สามารถทำเองได้ จีขอแนะนำให้เข้ารับการบำบัดกับผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะคะ เราจะได้ไปต่อได้ง่ายขึ้นและสามารถพาตัวเองก้าวข้ามผ่านโรคซึมเศร้าไปได้ค่ะ

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม>>>

“สติบำบัด” ทางเลือกใหม่รักษาโรคซึมเศร้า

เครดิตภาพ : หนังสือ Uncovering Happiness, Pixabay.com, Pexels.com

#GG

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here