คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาชีวิตติดขัดในแบบเดิม ๆ ซ้ำ ๆ อยู่หรือเปล่าคะ? หรือคุณกำลังเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชอื่น ๆ อยู่ คุณควรต้องเปิดใจเรียนรู้หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง เด็กน้อยในตัวเรา (Inner Child) เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้คุณมีปัญหาในชีวิตติดขัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเงิน ความรัก ความสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพกายใจของคุณ โดยที่คุณอาจไม่รู้ตัว ซึ่งจีเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าชีวิตและจิตใจพังยับเยินเพราะเคยประสบกับปัญหาชีวิตติดขัดในทุกด้าน โดยเฉพาะสุขภาพจิตที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าและโรคจิตเวชอื่น ๆ อีกด้วย แต่หลังจากที่จีได้ค้นพบการเยียวยาเด็กน้อยในตัวเรา (Inner Child Healing) มันช่วยให้จีปลดล็อกและเยียวยาปมปัญหาภายในใจเหมือนได้ชีวิตและจิตใจใหม่เลยทีเดียว

เด็กน้อยในตัวเรา (Inner Child) หมายถึงอะไร?

อธิบายโดยใช้หลักทางจิตวิทยา เด็กน้อยในตัวเรา (Inner Child)  ก็คือ องค์ความรู้และเทคนิคด้านจิตวิทยาการบำบัดและการเรียนรู้ภายใน ที่ช่วยให้คนเรากลับมาดูแลตัวตนหรือเด็กน้อยในตัวเราที่ยังส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบัน

หากอธิบายให้เข้าใจเพิ่มเติม เด็กน้อยในตัวเรา (Inner Child)  ก็คือ ความเป็นเด็กในตัวเรา ที่เกิดจากประสบการณ์ในวัยเด็กที่เราได้เรียนรู้และหล่อหลอมเราให้เป็นเราในทุกวันนี้ ซึ่งมีทั้งด้านมืดของเด็กน้อย (Darkside of Inner Child) และด้านที่มีพลังสร้างสรรค์ที่เราอาจละเลยไปเมื่อติดอยู่ในกรอบการใช้ชีวิตที่อาจมีอิทธิพลมาจากพ่อแม่ ครอบครัวหรือประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาในอดีต จึงจำเป็นต้องได้รับการเยียวยาและนำคุณค่าในตัวเราออกมาเพื่อพัฒนาชีวิตในปัจจุบัน

ทำไมต้องเยียวยาเด็กน้อยในตัวเรา (Inner Child Healing)?

ในทางจิตวิทยากล่าวไว้ว่า วัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีตัวตนที่นำไปสู่บุคลิกภาพและเป็นพื้นฐานเพื่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป หากในวัยเด็กเราได้รับความรัก ความอบอุ่น และการเอาใจใส่ที่ดีจากพ่อแม่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะ มีบุคลิกภาพดี มีจิตใจมั่นคง ปรับตัวเข้ากับคนและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ แต่หากได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่ดี ผลก็อาจเกิดขึ้นในลักษณะตรงกันข้ามเลยก็ได้

จากบทความส่วนหนึ่งในหนังสือ Just One Thing by ดร.ริค แฮนสันได้กล่าวไว้ว่า เมื่อสมัยคุณเป็นเด็ก คุณอาจจะเคยรู้สึกเจ็บปวด ผิดหวัง รู้สึกเหมือนเป็นผู้แพ้ ต้องการการยอมรับและความรักที่คุณไม่เคยมี หรือเคยต้องเก็บความฝันอันยิ่งใหญ่เข้าลิ้นชักไป และอาจเคยตัดสินใจเกี่ยวกับตัวคุณเองและชีวิตด้วย “เหตุผล” ในระดับของเด็กคนหนึ่ง

สมองเรามีการเปลี่ยนรูประบบประสาทไปตามประสบการณ์ที่ได้รับ ดังนั้นทุก ๆ สิ่งที่คุณเคยรู้สึก ต้องการ หรือเชื่อในขณะที่คุณเป็นเด็กจึงได้ถูกถักทอเข้าไปในระบบประสาทของคุณไม่ว่าวัยเด็กของคุณจะเป็นอย่างไร ประสบการณ์เหล่านี้ได้จมดิ่งลงไปในตัวคุณและไปไหนมาไหนกับคุณทุก ๆ วันในทุก ๆ ที่ที่คุณไปเด็กข้างในคุณนี้ ก็คือ แก่นของตัวคุณนั่นเอง

“เด็กน้อยในตัวคุณเป็นระบบที่ใหญ่มากซึ่งฝังอยู่ในสมองของคุณและมันจะมีอิทธิพลอย่างมากต่ออารมณ์ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ความคาดหวังและปฏิกิริยาโต้ตอบในตัวคุณ”

เราทุกคนล้วนต่างมี “เด็กน้อยในตัวเรา” ที่มีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมงดงามอยู่ภายใน มีพลังสร้างสรรค์ และในขณะเดียวกันเราก็ยังมี “เด็กน้อยที่เปราะบาง” และยังคงติดอยู่กับด้านมืดที่เกิดจากประสบการณ์ในวัยเด็กที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง จากสภาพแวดล้อมและสังคม หรือประสบการณ์ชีวิตในอดีตที่ผ่านมา ส่งผลให้เด็กน้อยในตัวเรายังไม่สามารถเติบโตได้อย่างแท้จริง เด็กน้อยในตัวเราที่เปราะบางยังคงรู้สึกเจ็บปวด หวาดกลัว ไม่มั่นใจและรักตัวเองไม่เป็น เพียงเพราะว่าเราละเลยเด็กน้อยในตัวเรา

นอกจากผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรคทางจิตเวชและผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือผู้มีปัญหาในชีวิตติดขัด มีปมปัญหาภายในใจในวัยเด็ก ที่เกิดจากประสบการณ์ที่เจ็บปวดขมขื่น เกิดเป็นปมบางอย่างหรือบาดแผลทางใจที่ฝังแน่นลึกลงในจิตใต้สำนึกและคอยรบกวนความสุขในชีวิตอยู่เสมอ ปมปัญหาหรือบาดแผลทางใจนี้มันยังสามารถส่งผลสร้างความเจ็บป่วยให้สามารถเป็นโรคทางกายเรื้อรังอีกด้วย

การเยียวยาเด็กน้อยในตัวเรา (Inner Child Healing)

การเยียวยาเด็กน้อยในตัวเรา (Inner Child Healing) เป็นกระบวนการทางจิตวิทยา โดยวิธีการสั่งจิตใต้สำนึก คือ การปรับคลื่นสมองให้ต่ำด้วยการทำให้ร่างกายผ่อนคลาย เข้าสู่ภวังค์ ซึ่งก็อยู่ในอาการครึ่งหลับครึ่งตื่น แล้วทำการดึงข้อมูลเชิงลบออก ตามด้วยการใส่ข้อมูลเชิงบวกเข้าไปแทน แล้วก็ปรับคลื่นสมองให้กลับสู่สภาวะปกติ เมื่อเราเชื่อมต่อกับเด็กน้อยในตัว เราจะรู้สึกตื่นเต้น มีพละกำลัง และได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิต แต่ถ้าเราไม่ได้เชื่อมโยงกับสิ่งนี้เราจะรู้สึกเฉื่อยชา เบื่อ ไม่มีความสุข และรู้สึกว่างเปล่า กระบวนการเยียวยาเด็กน้อยในตัวเรานี้จะช่วยให้จิตสำนึกทำงานเปลี่ยนแปลงตนเองได้เนื่องจากปมจากจิตใต้สำนึกหายไป ความรู้สึกใหม่ที่เกิดขึ้นจะทำให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าและสามารถปรับวิถีการดำเนินชีวิตใหม่ได้

การเยียวยาเด็กน้อยในตัวเรา (Inner Child Healing) เป็นอีกหนึ่งการเยียวยาบำบัดทางเลือก สำหรับผู้มีปัญหาชีวิต ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อคุณภาพชีวิต จิตใจและจิตวิญญาณของคุณ เพื่อความสุขและความสำเร็จที่คุณคู่ควร

สนใจบริการ : เยียวยาบำบัดเด็กน้อยในตัวเรา (Inner Child Healing), การเยียวยาบำบัดจิตใต้สำนึก และคอร์สเยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้าสามารถทักไลน์มาพูดคุยกันนะคะ

เพิ่มเพื่อน

ข้อมูลอ้างอิง : สถาบันธรรมวรรณศิลป์, ปรัชญาจิตวิทยา, หนังสือทำทีละอย่าง (Just One Thing) เขียนโดย  ดร.ริค แฮนสัน

All Photos by Pixabay.com

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม :

จิตใต้สำนึกคืออะไร? มีอิทธิพลกับชีวิตเราอย่างไร?

โรคซึมเศร้า รากเหง้าของปัญหาและการเยียวยาบำบัดจิตใจ

2 COMMENTS

  1. […] โรคซึมเศร้า รากเหง้าของปัญหาและการเยียวยาบำบัดจิตใจ เป็นอีกบทความที่จีเคยเขียนเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่รักษาด้วยยามานานแต่ไม่หายป่วย เพราะยาไม่ได้ช่วยรักษาหรือเยียวยาบำบัดจิตใจเราได้ แต่ปัญหาทางจิตใจจำเป็นต้องได้รับการเยียวยาแก้ไข ยิ่งถ้าหากเป็นปมปัญหาขัดแย้งภายในจิตใต้สำนึก ซึ่งเป็นจิตส่วนลึกที่ต้องอาศัยกระบวนการในการเยียวยาบำบัด หากมีปัญหาปมขัดแย้งภายในใจก็จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาบำบัดจิตใต้สำนึก ซึ่งจะมีกระบวนการเยียวยาบำบัดที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้เปลี่ยนแปลงโลกภายในใจได้ […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here