โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าเป็นภัยเงียบที่สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเป็นอย่างมากจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข อาการของโรคซึมเศร้าสามารถสร้างความทุกข์ทรมานใจและทำให้ผู้ป่วยรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจ รู้สึกเครียด กังวล และกดดันในการดำเนินชีวิตได้แบบที่ไม่ทันตั้งตัว ยิ่งถ้าหากผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีอาการรุนแรงแล้วไม่ได้เข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม หรือไม่ได้ตระหนักรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากโรคซึมเศร้า มันยิ่งสามารถสร้างความสูญเสียและผลกระทบต่อตัวผู้ป่วยเอง ครอบครัวหรือคนใกล้ตัวอีกด้วย จีเองเคยได้รับผลกระทบจากโรคซึมเศร้าในทุกด้านของชีวิตจนแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ จึงอยากมาแชร์ 4 สิ่งที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต้องปรับแล้วอาการจะดีขึ้น เพื่อให้เพื่อน ๆ ผู้ป่วยได้ตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนเพื่อสนับสนุนให้อาการดีขึ้นและหายป่วยจากโรคซึมเศร้าได้ค่ะ

1. ปรับมุมมองทางความคิดหรือทัศนคติ (Mindset)

โรคซึมเศร้าส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองโดยตรงทำให้ความรู้สึกนึกคิดของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเป็นไปในด้านลบ มองโลกในด้านลบ และผู้ป่วยบางคนมีมุมมองทางความคิดที่ยึดติด (Fixed Mindset) หรือมักจะเป็นคนที่มีความคิดที่ทำให้ตัวเองเกิดอารมณ์เศร้าอยู่แล้ว จึงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้อาการของโรคแย่ลง

นอกจากนี้แล้วผู้ป่วยโรคซึมเศร้าบางคนก็มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรคซึมเศร้าและการรักษา ทำให้ไม่ยอมร่วมมือในการกินยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอหรือนักจิตวิทยาส่งผลให้การรักษาบำบัดไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร รวมทั้งอาจมีทัศนคติในการดำเนินชีวิตบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งส่งผลให้เราเกิดความเจ็บป่วยทางใจและก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตที่วนลูปอีกด้วย

หากพบว่าตัวเราเองมีปัญหาทางด้านความคิด เป็นคนที่คิดมาก คิดไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดอารมณ์เศร้าจนเป็นนิสัย มีมุมมองทางความคิดด้านลบ ชอบตำหนิหรือโทษตัวเองมากจนเกินไปหรือมีความพึงพอใจในตนเองต่ำ (Low self-esttem) หากไม่สามารถปรับเปลี่ยนมุมองทางความคิดของตัวเองได้ ขอแนะนำการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (CBT) และ การเยียวยบำบัดจิตใต้สำนึกจะสามารถช่วยให้เราปรับเปลี่ยนมุมมองทางความคิดให้มีความยืดหยุ่นทางความคิดและสอดคล้องกับความเป็นจริงได้มากขึ้น และยังสามารถช่วยลดความทุกข์ทางใจที่ไม่จำเป็น ช่วยลดความต่อต้านที่มีต่อโรคและการรักษา รวมทั้งช่วยให้เราได้มีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่มีความสุขได้ง่ายขึ้นด้วย

โรคซึมเศร้า

2. ปรับตัวปรับใจกับความเปลี่ยนแปลง

โรคซึมเศร้ากับความเปลี่ยนแปลงที่ต้องรับมือ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านลบ สมาธิ ความจำแย่ลง รู้สึกร่างกายอ่อนเพลีย เหนื่อยล้าไร้เรี่ยวแรง เพราะอาการของโรคซึมเศร้าและผลกระทบที่จะตามมามากมายนั้นสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ยิ่งบางคนที่มีอาการรุนแรงหรือมีปมปัญหาในชีวิตก็มีความคิดที่อยากจะจากโลกนี้ไปเลย

การทำความเข้าใจกับโรคซึมเศร้า อาการของโรคและผลกระทบที่เราได้รับ จะช่วยให้เราสามารถปรับตัวปรับใจกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความทุกข์ทรมานใจเพราะความอยากหายเป็นอย่างมากและมีความรู้สึกต่อต้านโรคหรือการรักษา เนื่องจากยังไม่สามารถยอมรับความเจ็บป่วยและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอาการของโรคและปัญหาที่ต้องเผชิญได้

การเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของโรคซึมเศร้า ทำให้เรารู้สึกทุกข์ทรมานใจ มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้ป่วยจะทำใจยอมรับมันได้ แต่การตระหนักรู้ในโรคซึมเศร้าและยอมรับความจริงคือกุญแจสำคัญของการก้าวข้ามผ่านโรคซึมเศร้าและสิ่งที่เราต้องเผชิญ การปรับตัวปรับใจ ยอมรับและเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเผชิญอย่างเข้าใจ จะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตภายใต้ข้อจำกัดที่เรามีได้ดีขึ้น และมองเห็นหนทางในการแก้ปัญหาได้มากขึ้น

โรคซึมเศร้า

3. ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่

การใช้ชีวิตประจำวันหรือเรียกว่าวิถีชีวิตของเรานั้นสามารถส่งผลให้คนเราในยุคปัจจุบันเจ็บป่วยโดยบางทีแทบไม่รู้ตัว มีผู้เชี่ยวชาญมากมายออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าความเครียดเรื้อรังที่เกิดจากวิถีชีวิตของคนเราในปัจจุบันนั้น สามารถส่งผลให้คนเราเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้ทั้งโรคทางกายและโรคทางใจ รวมทั้งโรคซึมเศร้าด้วย เพราะนาฬิกาชีวิตของคนเรานั้นเสียสมดุลจากการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกิน อยู่ หลับนอนที่เกิดจากนิสัยการใช้ชีวิตที่ขาดสมดุลของคนเรา

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เพื่อสร้างความสมดุลชีวิตเป็นปัจจัยที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ อีกทั้งช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นได้จริง ดังนั้นควรปรับทั้งในเรื่องการกินที่ดี การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การจัดการความเครียดและการฝึกผ่อนคลายตัวเอง ซึ่งจีเองพิสูจน์ในเรื่องนี้มาแล้วม้นช่วยให้อาการของโรคซึมเศร้าดีขึ้นได้มากจริง ๆ และยังช่วยสนับสนุนการรักษาบำบัดให้ได้ผลดีขึ้นอย่างชัดเจนอีกด้วย

โรคซึมเศร้า

4. ปรับความสัมพันธ์

ความเข้าใจและกำลังใจจากครอบครัวหรือคนใกล้ตัว เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อการหายป่วยจากโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้าเป็นความเจ็บป่วยทางใจ เป็นโรคทางอารมณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในเรื่องความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวได้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอารมณ์ตัวเอง อาการต่าง ๆ ของโรคซึมเศร้าที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้เหมือนตอนก่อนป่วย ซึ่งถ้าหากคนในครอบครัวหรือคนรอบตัวไม่เข้าใจ มันจะเป็นเป็นปัจจัยหรือตัวกระตุ้นอาการเป็นอย่างมาก

การปรับความสัมพันธ์ด้วยการเปิดใจพูดคุยสร้างความเข้าใจในโรคซึมเศร้ากับคนภายในครอบครัวและคนใกล้ตัวจะช่วยลดแรงกดดันลงได้ แต่ส่วนใหญ่คนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวที่ไม่เปิดใจยอมรับที่จะทำความเข้าใจส่งผลให้อาการของผู้ป่วยแย่ลง เราก็จำเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะช่วยปรับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น

4 สิ่งที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต้องปรับแล้วอาการจะดีขึ้นนี้ เป็นสิ่งที่จีได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมันช่วยลดความทุกข์ทรมานใจและช่วยสนับสนุนให้อาการในช่วงเวลาที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าดีขึ้นจริง ๆ และเป็นแนวทางช่วยให้จีก้าวข้ามผ่านโรคซึมเศร้าด้วย หากใครสนใจอยากเรียนรู้เพื่อให้จีช่วยดูแลสนับสนุนและเป็นกำลังใจก้าวข้ามผ่านโรคซึมเศร้า ทักมาพูดคุยกันได้ที่เพจเยียวยารักษาใจ : Heal your mind by GG นะคะ

Photos by Pixabay.com

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม>>> 7 เคล็ดลับเอาชนะโรคซึมเศร้าด้วยตัวเราเอง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here