โรคซึมเศร้า

อยากหายป่วยจากโรคซึมเศร้าต้องทำยังไง? สิ่งสำคัญอันดับแรกเลยถ้าอยากหายป่วยจากโรคซึมเศร้า ก็คือ ต้องเข้ารับการรักษาบำบัดโรคซึมเศร้าอย่างถูกต้องเหมาะสมจากจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อน แล้วเปิดใจเรียนรู้ทำความเข้าใจกับโรคซึมเศร้าและตัวเราใจเราเอง รวมทั้งสิ่งที่เราต้องเผชิญและให้ความร่วมมือในการรักษาบำบัด เพราะโรคซึมเศร้าในแต่ละคนแตกต่างกันไปตามสาเหตุและปัจจัย รวมทั้งประสบการณ์ชีวิตและสภาพจิตใจ การจะหายป่วยจากโรคซึมเศร้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว รวมทั้งการรักษาบำบัดที่ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าโรคทั่วไป จีสรุป 7 เคล็ดลับเอาชนะโรคซึมเศร้าด้วยตัวเราเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่จีเรียนรู้จนสามารถหายป่วยจากโรคซึมเศร้าได้มาแชร์กับเพื่อน ๆ ค่ะ

โรคซึมเศร้า

จีเป็นอดีตผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ถูกวินิจฉัยจากจิตแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐครั้งแรกที่เข้ารับการรักษาว่าเป็น “โรคเครียด” เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2552 และรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหลังจากที่ทำร้ายตัวเองรุนแรงเพื่อฆ่าตัวตายแล้วเพื่อนพาตัวส่งโรงพยาบาลเอกชนเพื่อเข้ารับการรักษา จากนั้นก็กินยาจนอาการดีขึ้นแล้วคิดว่าตัวเองหายแล้วจึงหยุดยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาจิตแพทย์ เพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจในโรคจึงทำให้จีเจ็บป่วยมายาวนานรักษาด้วยยาอย่างเดียวมาประมาณห้าปี

หลังจากที่ได้ย้ายไปอยู่ประเทศออสเตรเลียประมาณปีกว่าแล้วมีปัญหาเรื่องการปรับตัวมากมายกับความเปลี่ยนแปลง จนอาการกลับมาจึงไปพบจิตแพทย์และถูกวินิจฉัยเบื้องต้นว่าเป็น Adjustment Disorder และเป็นโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงอีกครั้ง ตามมาด้วยโรควิตกกังวลและโรคแพนิก พร้อมกับปัญหาบุคลิกภาพที่ส่งผลทำให้มีปมขัดแย้งภายในจิตใต้สำนึก

จากความทุกข์ทรมานจากอาการของโรคซึมเศร้าและผลข้างเคียงของยา รวมทั้งความรู้สึกสิ้นหวังกับการรักษาที่ยาวนานไร้จุดหมายและปัญหาชีวิตที่ถาโถมจนมีความคิดอยากจากโลกนี้ไปอีกครั้ง เมื่อจีตั้งสติหลุดพ้นจากหลุมดำแห่งความตายมาได้

จึงเปิดใจเรียนรู้และอยู่กับโรคซึมเศร้าอย่างเข้าใจ หลังจากรักษาด้วยยาประมาณปีนึงจึงขออนุญาตคุณหมอหยุดยารักษาโรคซึมเศร้า แล้ฝึกเยียวยาบำบัดตัวเองและเรียนรู้การรักษาบำบัดโรคซึมเศร้าทางเลือก ค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต อ่านหนังสือ และเรียนรู้กระบวนการเยียวยาบำบัดจิตใจจากนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญการบำบัดจนสามารถเอาชนะโรคซึมเศร้าของตัวเองได้ในที่สุด

และทำหน้าที่ เพื่อนร่วมทางโรคซึมเศร้า และ ผู้เยียวยาบำบัดจิตใจ เพื่อส่งต่อข้อมูลความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งประสบการณ์ตัวเองที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนให้เพื่อน ๆ ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าที่เข้ามาพูดคุยเปิดใจเรียนรู้และฝึกรับมือเยียวยาบำบัดใจไปด้วยกันทางอินบ๊อกซ์เพจมากมายให้สามารถพาตัวเองก้าวข้ามผ่านโรคซึมเศร้าไปได้เช่นกัน เพื่อน ๆ ที่ใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าหลายคนสามารถลดยาและหยุดยาได้ แล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น

โรคซึมเศร้า

7 เคล็ดลับเอาชนะโรคซึมเศร้าด้วยตัวเราเอง

วิธีการรับมือและจัดการกับโรคซึมเศร้าที่คุณหมอของคุณ (อาจ) ไม่เคยบอก

1. ทักทายเพื่อนร่วมทาง (Dear Depression)

การทำความเข้าใจตระหนักรู้ในโรคซึมเศร้า ทั้งในเรื่องสาเหตุปัจจัยและตัวกระตุ้นที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้า อาการของโรค แนวทางในการรักษาบำบัดเพื่อจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของโรคซึมเศร้าของตัวเองและแนวทางในการรับมือและจัดการกับโรคซึมเศร้าได้ดีขึ้น

2. วางใจตัวเองให้ถูก (Explore Your Mind)

การทำความเข้าใจกับจิตใจตัวเองและฝึกวางใจตัวเองให้ถูกที่ถูกทางไม่ถูกเหวี่ยงหรือพัดพาไปตามอารมณ์ลบ ๆ จะช่วยให้สามารถปรับทัศนคติที่มีต่อโรคซึมเศร้า วางใจในการรักษา การกินยา การบำบัดและสิ่งที่ต้องเผชิญในช่วงเวลาที่เราเจ็บป่วยเพื่อพาตัวเองก้าวข้ามผ่านในแต่ละช่วงเวลาของโรคซึมเศร้าไปได้ง่ายขึ้น

3. ปลุกใจตัวเองให้ตื่น (Priority)

ตั้งสติตระหนักรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผลกระทบของโรคซึมศร้าช่วยให้เราวางแผน จัดลำดับความสำคัญสิ่งที่เราควรทำ เพื่อที่จะฝึกรับมือและจัดการกับอาการของโรคซึมเศร้าและปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญได้ดีขึ้น

4. ฟื้นคืนพลังชีวิต (Recovery Paradigm)

การฝึกดูแลตัวเอง ฟื้นฟูเยียวยาทั้งร่างกาย จิตใจและสังคม รวมทั้งพัฒนาจิตวิญญาณของเรา เพื่อเป็นแนวทางในการคืนสู่สุขภาวะจากโรคซึมเศร้าช่วยให้เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขมากขึ้น

5. พิชิตปัญหาและอุปสรรค (Empowering)

ฝึกสร้างกำลังใจและปรับมุมมองทางความคิด (Mindset) ในการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่ต้องเผชิญเพื่อก้าวข้ามผ่านมันไปได้ง่ายขึ้น

6. รักและเมตตาตัวเองให้เป็น (Self Love & Compassion)

ฝึกกลับมารักและเมตตาตนเอง มองเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) เพื่อสร้างพลังในการก้าวข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคในชีวิต และสร้างความปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน

7. เบี่ยงเบนเส้นทางชีวิตใหม่ (Simple Life)

ฝึกปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด (Mindset) และพฤติกรรม รวมทั้งวิถีชีวิตใหม่ รักษาสมดุลกาย ใจและสังคม และพัฒนาตนเองในการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเพื่อป้องกันการกลับไปป่วยเป็นโรคซึมเศร้าซ้ำ

จีได้เขียนแชร์ประสบการณ์และเคล็ดลับเหล่านี้ไว้ในอีบุ๊ก 7 เคล็ดลับเอาชนะโรคซึมเศร้าด้วยตัวเราเอง ซึ่งเป็นเคล็ดลับการรับมือและจัดการโรคซึมเศร้าและสิ่งที่เราต้องเผชิญที่คุณหมอของคุณ(อาจ)ไม่เคยบอก เปิดใจมาเรียนรู้เพื่อก้าวข้ามผ่านโรคซึมเศร้าไปได้ง่ายขึ้นและเรียนรู้วิธีเยียวยากายใจตัวเองไปด้วยกันนะคะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้ออีบุ๊กสามารถทักอินบ๊อกซ์ไปที่ เพจเยียวยารักษาใจ : Heal your Mind by GG

หรือแอดเพิ่มเพื่อนในไลน์

เพิ่มเพื่อน

คอร์สออนไลน์พร้อมอีบุ๊ก 7 เคล็ดลับเอาชนะโรคซึมเศร้าด้วยตัวเราเอง ราคาปกติ 3,900.- พิเศษเหลือเพียง 1,999.-บาท พร้อมบริการโทรรับฟังด้วยใจ ฟรี! 1 ชั่วโมง (ปกติราคา 500.-บาท/ชม.) และแถมอีบุ๊กเยียวยาโลกอีกใบในใจเธออีก 1 เล่ม

สิ่งที่คุณจะได้รับ :

  • ตระหนักรู้และเข้าใจในโรคซึมเศร้าของตัวเอง ทั้งสาเหตุหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าและสิ่งที่ต้องเผชิญได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น
  • เข้าใจจิตใจตัวเองเมื่อต้องเผชิญกับความเศร้า และสามารถวางใจตัวเองให้ถูกที่ถูกทางไม่ทุกข์เกินจำเป็น
  • สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและปรับตัวปรับใจที่จะเรียนรู้อยู่กับโรคซึมเศร้าอย่างเข้าใจได้ดีขึ้น
  • ได้รับแนวทางการเยียวยาฟื้นฟูชีวิตและจิตใจตัวเอง รวมทั้งตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาบำบัดที่เหมาะสมและตอบโจทย์โรคซึมเศร้าของตัวเองได้
  • สามารถรับมือกับปัญหาและอุปสรรคในชีวิตที่ต้องเผชิญได้ง่ายขึ้น
  • สามารถฝึกรักและเมตตาตัวเอง มองเห็นคุณค่าในตัวเอง เพื่อสร้างพลังใจและความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้
  • มองเห็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ดีขึ้นและรักษาสมดุลชีวิตได้อย่างยั่งยืน เพื่อการป้องกันการกลับมาป่วยซ้ำได้
  • ได้เข้าร่วมกลุ่มการเรียนรู้คอร์สออนไลน์ในเฟสบุ๊กกลุ่มปิดและแชทพูดคุยทางไลน์ส่วนตัวเพื่อพูดคุยแชร์ประสบการณ์กับจี มี Workshop ให้เรียนรู้และลงมือทำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใน 7 เคล็ดลับนี้เพื่อให้เพื่อน ๆ สามารถฝึกรับมือและจัดการเพื่อเอาชนะโรคซึมเศร้าของตัวเราเองได้เหมาะสมกับตัวเองจริง ๆ


หากใครที่เพิ่งป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและเข้ารับการรักษาด้วยยาอยู่ 7 เคล็ดลับเอาชนะโรคซึมเศร้าด้วยตัวเราเอง นี้จะช่วยให้สามารถวางแผนการรักษาบำบัดและมองเห็นแนวทางที่จะช่วยให้หายป่วยจากโรคซึมเศร้าโดยไม่ต้องเสียเวลาทนทุกข์ทรมานนานเกินจำเป็น หรือถ้าหากใครที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าและรักษาตัวมานานแล้วมันจะช่วยให้เรามองเห็นทางออกจากเส้นทางโรคซึมเศร้าได้และป้องกันการกลับมาป่วยซ้ำได้อีกด้วย

เพิ่มเพื่อน

สนใจสั่งซื้ออีบุ๊ก คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะคะ

Thumbnail Seller Link
7 เคล็ดลับ เอาชนะโรคซึมเศร้าด้วยตัวเราเอง
ศศินา แบล็ค
www.mebmarket.com
จีเป็นอดีตผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่เคยป่วยแบบไม่รู้ตัวมาก่อนและรักษาตัวมายาวนานเกือบ 10 ปี ใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานกับความเจ็บป่วยทางใจ และไม่คิดว่าตัวเอง…
Get it now

Cr.Photos by Pixabay

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม : ความจริงของโรคซึมเศร้า ที่คุณหมอของเรา (อาจ)ไม่เคยบอก

รับฟัง Podcast โรคซึมเศร้าและเคล็ดลับดี ๆ คลิกที่นี่ Gminds.co Podcast

เพิ่มเพื่อน

กรณีศึกษา ผู้เรียนรู้ในคอร์ส 7 เคล็ดลับเอาชนะโรคซึมเศร้าด้วยตัวเราเอง : การเยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้า (เพื่อลดยาและหยุดยา) / เยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้าด้วยตัวเราเอง (ฟ้าหลังฝน) / กรณีศึกษา การเยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้าหลังคลอด

22 COMMENTS

  1. […] หลังจากที่จีได้จัดทำอีบุ๊ก 7 เคล็ดลับ เอาชนะโรคซึมเศร้าด… พร้อมอีบุ๊กเยียวยารักษาใจอีกหลายเล่มเพื่อวางจำหน่ายและแจกฟรีในแพลตฟอร์มทางออนไลน์และทางเพจเยียวยารักษาใจ : Heal your mind by GG เพื่อให้เพื่อน ๆ ที่สนใจได้ลองอ่านกันดู ซึ่งก็มีหลายคนที่สงสัยว่า อีบุ๊ก (E-Book) คืออะไร? ดีกว่าหรือแตกต่างจากหนังสือเป็นเล่มยังไง? แล้วถ้าอยากอ่านอีบุ๊กต้องทำยังไง? และอีกมากมายหลายคำถามเพราะหลายคนยังไม่เคยอ่านหรือรู้จักอีบุ๊กเนื่องจากเคยอ่านแต่หนังสือแบบพิมพ์ลงในกระดาษที่เป็นเล่ม จีจึงนำข้อมูลเกี่ยวกับอีบุ๊ก (E-Book) มาแชร์กันและอยากชวนเพื่อน ๆ ให้ลองหันมาอ่าน อีบุ๊ก (E-Book) ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของคนชอบอ่านค่ะ […]

  2. […] หากเพื่อน ๆ สนใจที่อยากจะเรียนรู้เคล็ดลับดี ๆ เพื่อก้าวข้ามผ่านโรคซึมเศร้าและป้องกันการกลับไปป่วยซ้ำอีก ก็สามารถที่จะเรียนรู้แนวทางนี้ไปด้วยกันกับจีได้ในคอร์สออนไลน์ 7 เคล็ดลับ เอาชนะโรคซึม… สนใจทักมาทางเพจเยียวยารักษาใจ : Heal your mind by GG จียินดีสนับสนุนเพื่อน ๆ ให้ก้าวข้ามผ่านโรคซึมเศร้าไปได้เช่นกันค่ะ […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here