โรคซึมเศร้า

จากประเด็นดราม่าที่เคยเห็นเป็นข่าวในโลกโซเชียลและเรื่องราวความไม่เข้าใจของคนในสังคมไทยเรื่อง “โรคซึมเศร้า” จึงทำให้เกิดการสร้างตราบาปหรือบาดแผลทางใจให้กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแบบไม่รู้ตัว อาจจะด้วยความหวังดีหรือทัศนคติส่วนตัวของผู้แนะนำที่ยังไม่เปิดกว้างที่มักจะแนะนำหรือไล่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าให้ไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพราะคิดว่าจะช่วยให้หายป่วยจากโรคซึมเศร้า จึงทำให้ผู้ป่วยบางรายถึงกับมีอาการรุนแรงและคิดฆ่าตัวตายได้ จากที่จีเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมีประสบการณ์ตรงในการใช้ธรรมะเยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้าด้วยตัวเอง จึงขอแชร์ประสบการณ์ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจให้คนในสังคมไทยได้ตระหนักรู้ถึงโรคซึมเศร้าและการรักษาเยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้าที่ถูกต้องเหมาะสม

โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าเป็นความเจ็บป่วยทางใจ เป็นโรคทางจิตเวชที่ยังคงมีผู้คนในสังคมอีกมากมายขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีอคติหรือทัศนคติที่ไม่ดีทั้งในเรื่องตัวโรคและการรักษาบำบัดที่ถูกต้องเหมาะสม  คิดว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเป็น “คนบ้า” “โรคจิต” หรืออาจจะคิดไปเองว่าป่วย ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่กล้าหรือกลัวที่จะเข้ารับการรักษากับจิตแพทย์

ปัจจุบันมีการรักษาบำบัดโรคซึมเศร้าทางเลือกเกิดขึ้นมากมายและสามารถค้นหาข้อมูลความรู้ได้ง่ายทางโลกโซเชียล แต่การแนะนำผู้ป่วยโรคซึมเศร้าให้ใช้วิธีการรักษาบำบัดทางเลือกโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคซึมเศร้าคอยดูแล และไม่ได้เข้ารับการรักษาบำบัดจากจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเป็นเรื่องที่อันตรายมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการรุนแรงแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่เราควรตระหนักรู้

จุดเริ่มต้นการใช้ธรรมะเยียวยาบำบัดจิตใจอย่างจริงจังเริ่มต้นจากในช่วงเวลาที่จีกลับมาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าซ้ำอีกครั้งอย่างรุนแรง สิ่งที่ช่วยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่จีได้ทำในเกือบทุก ๆ วัน คือ การสวดมนต์ ฟังธรรมะ และนั่งสมาธิบ้างเท่าที่จะสามารถทำได้ นอนไม่หลับก็นอนสวดมนต์ในใจไปเรื่อย ๆ โดยฝึกให้ตัวเองไม่ต้องใช้ยานอนหลับ มันเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าทุกข์ทรมานที่สุดในชีวิตอีกครั้ง

สติบำบัดโรคซึมเศร้า

หลังจากที่จีตั้งใจกินยาตามที่คุณหมอแนะนำจนมีอาการทรงตัวมีสติมากขึ้น จีจึงเริ่มใช้ธรรมะเยียวยาบำบัดจิตใจตัวเอง และค้นหาข้อมูลการเยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้าทางเลือก จีได้ค้นพบงานวิจัยมากมายทั้งในไทยและต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่อง การใช้ สติบำบัดโรคซึมเศร้า แล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองและศึกษาหลักการปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธองค์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยฝึกเจริญสติตามแนวทางของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช โดยดูจากยูทูบ

เมื่อกินยารักษาโรคซึมเศร้าจนรู้สึกว่าสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้มากขึ้น จึงขออนุญาตคุณหมอเพื่อหยุดยา แล้วเยียวยารักษาใจตัวเองต่อในเรื่องปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย โดยใช้ธรรมะเยียวยาประคับประคองจิตใจตัวเองและค้นหาการบำบัดโรคซึมเศร้าทางเลือกอื่น ๆ เพื่อสร้างสมดุลกายใจของตัวเองในการป้องกันการกลับไปป่วยเป็นโรคซึมเศร้าซ้ำ นอกจากนี้จียังฝึกต่อยอดการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธองค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจและจิตวิญญาณของตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้

โรคซึมเศร้า

ข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่สนใจใช้ธรรมะเยียวยา

1. ควรเข้ารับการตรวจประเมินและรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมจากจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ในช่วงอาการไหน หากเป็นช่วงอาการรุนแรง ยังไม่ควรใช้ธรรมะบำบัด

2. หากผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต้องการใช้ธรรมะเยียวยาหรือการบำบัดโรคซึมเศร้าอื่น ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาด้วยยา ควรกินยาให้ต่อเนื่องตามที่คุณหมอแนะนำและรอให้อาการทรงตัว มีสติพร้อมที่จะบำบัดก่อน จะช่วยให้การบำบัดนั้นได้ผลดีขึ้น

3. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีความวิตกกังวล หรือเป็นโรคในกลุ่มวิตกกังวล ควรใช้ “สติบำบัด” จะได้ผลดีกว่า เพราะถ้าหากใช้การนั่งสมาธิเจริญภาวนา จะยิ่งเพิ่มความรู้สึกกดดัน ฟุ้งซ่าน แล้วถ้าหากไม่เข้าใจหลักการปฏิบัติจะยิ่งทำให้อาการทรุดหนักไปอีก

 4. หากใครต้องการฝึกสติบำบัดโรคซึมเศร้า ควรปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่ให้บริการในการบำบัดนี้  เพื่อที่เราจะได้เข้าใจหลักการและกระบวนการในการฝึกสติบำบัดอย่างต่อเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญและได้รับผลดีจากการบำบัด

5. สำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ต้องการฝึกสติหรือสมาธิบำบัด แต่ไม่ชอบนั่งสมาธิหรือการปฏิบัติในรูปแบบ อาจเลือกการรักษาบำบัดทางเลือกอื่นได้ เช่น การฝึกโยคะ ไทเก๊ก ชี่กง ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด เป็นต้น

โรคซึมเศร้า ขึ้นชื่อว่า “โรค” แล้ว จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาบำบัดจากจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกต้องเหมาะสมก่อน ส่วนการบำบัดโรคซึมเศร้าทางเลือกนั้นจะเป็นตัวช่วยสนับสนุนการรักษาให้มีประสิทธิภาพและได้ผลดีขึ้นหากเลือกให้เหมาะสมและตอบโจย์ของผู้ป่วยแต่ละคน การใช้ธรรมะเยียวยาบำบัดโรคซึมเศร้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้ผลดีมากหากเราได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง

Cr.Photos by Pixabay.com

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม :

การเจริญสติบำบัดโรคซึมเศร้าได้จริงหรือ?

“การบำบัดโรคซึมเศร้า” ที่ได้ผลดีที่สุด

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here